Resultater: Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimenssion), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Ministeriets nyeste opgørelse over bruttoledigheden er for dimittendårgangen 2014.

Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her

Så mange er ledige 

UddannelseDimittendårgang 2012Dimittendårgang 2013Dimmitendårgang 2014
Erhvervsakademi Aarhus (samlet)13%12%11%
Automationsteknolog * * *
Autoteknolog 23% 9% 9%
Byggekoordinator * * *
Datamatiker 11% 12% 11%
Financial controller * * 7%
Finansbachelor 5% 6% 4%
Finansøkonom 7% 8% 6%
It-teknolog 19% 31% 17%
Jordbrugsteknolog  18% 10% 14%
Laborant 7% 11% 10%
Markedsføringsøkonom 7% 7% 7%
Miljøteknolog * * *
Multimediedesigner 20% 15% 15%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling * 29% 18%
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship * * 29%
Professionsbachelor i international handel og markedsføring 17% 12% 13%
Professionsbachelor i jordbrug * 31% 16%
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi * * 4%
Professionsbachelor i produktionsudvikling og teknisk integration * * *
Professionsbachelor i softwareudvikling 3% 14% 1%
Professionsbachelor i webudvikling 14% 13% 13%
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi * * *
Produktionsteknolog * * *
Serviceøkonom * * *

* Indgår endnu ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.