Resultater

Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimenssion), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Ministeriets nyeste opgørelse over bruttoledigheden er for dimittendårgangen 2013.

Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her

UddannelseDimittendårgang 2011Dimittendårgang 2012Dimittendårgang 2013
Erhvervsakademi Aarhus Samlet10%13%12%
Automationsteknolog * * *
Autoteknolog 16% 23% 9%
Byggekoordinator * * *
Datamatiker 15% 11% 12%
Financial controller * * *
Finansbachelor * 5% 6%
Finansøkonom 4% 7% 8%
It-teknolog 8% 19% 31%
Jordbrugsteknolog  12% 18% 10%
Laborant 18% 7% 11%
Markedsføringsøkonom 6% 7% 7%
Miljøteknolog * * *
Multimediedesigner 14% 20% 15%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling * * 29%
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship * * *
Professionsbachelor i international handel og markedsføring 8% 17% 12%
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed * * 31%
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare eller procesteknologi * * *
PBA i produktionsudvikling og teknisk integration * * *
Professionsbachelor i softwareudvikling 10% 3% 14%
Professionsbachelor i webudvikling 21% 14% 13%
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi * * *
Produktionsteknolog * * *
Serviceøkonom * * *

* Indgår ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.