Info fra Erhvervsakademi Aarhus om corona-virus

Denne side er senest opdateret 21. april kl. 11

Hvis du er færdigvaccineret, og der er gået 14 dage siden din sidste dosis, skal du ikke længere fremvise test, ligesom tidligere corona-smittede, der er blevet raske, kan undgå at vise test i op til 180 dage efter positiv-testen.

Det gælder fortsat for alle andre, der møder fysisk frem på akademiet, at man skal kunne fremvise negativ coronatest, der lever op til kravene, fx ved at være højst 72 timer gammel (se mere nedenfor) - uanset om du skal være her meget kort eller i længere tid. Det er den enkeltes eget ansvar at blive testet og sikre sig dokumentation for resultatet. Der gennemføres testkontroller på akademiet, og det vil medføre disciplinære foranstaltninger, hvis man har brudt reglerne. Alle opfordres til - i god tid - at få planlagt test, så tidspunktet for testen passer med fremmødet, da der kan opstå kø i det offentlige testsystem.

Hvem skal til fysisk undervisning hvornår?

  • For nogle studerende på fuldtidsuddannelser vil der blive fysisk fremmødeundervisning fra mandag 12. april og frem. Fuldtidsstuderende skal som altid holde sig orienteret via skemaet/Canvas. Hvis du skal til fysisk fremmøde-undervisning, får du besked fra din uddannelse.
  • For internationale hold gælder det fortsat, at de studerende, der ikke har mulighed for at komme til Danmark, vil kunne følge undervisningen online resten af semesteret, inkl. eksamen.
  • For nogle studerende og kursister på efteruddannelse vil der blive fysisk fremmøde-undervisning fra 6. april og frem. Studerende og kursister på efteruddannelse får direkte besked på de enkelte hold om, hvordan undervisningen vil forløbe.

FAQ om fysisk fremmøde og test - for alle studerende/kursister

Hvornår skal jeg komme til fysisk fremmøde-undervisning?

Vi må kun tage en vis procentdel af studerende ind. De hold, der skal møde ind fysisk, får direkte besked, fx på Canvas eller Studieupdate.

Akademiet tilstræber, at du får besked i så god tid som overhovedet muligt.

Holdene til fysisk fremmøde er udvalgt på de enkelte uddannelser ud fra, hvor behovet er størst. F.eks. hold, der slet ikke har mødtes endnu. 

Hvilke krav gælder for test, inden jeg kan møde op?

Kravet om test gælder, uanset hvor kort eller lang tid du er her. Du skal være testet, uanset om du skal til undervisning, vil ind på biblioteket, hente bøger i boghandel etc.

Din test skal være taget max 72 timer, før du møder frem. Du skal kunne dokumentere, at du har fået et svar, der er negativt (”ikke påvist”). Husk, at de 72 timer gælder fra tidspunktet, hvor testen blev taget – og ikke 72 timer efter, du fik testsvaret.

Eksempel: Fremmøde tirsdag 13. april kl. 9 kræver, at din test er taget lørdag 10. april kl. 9 eller derefter, og at du i mellemtiden har fået et negativt testsvar. 

Hvis du ikke har en max 72 timer gammel test, opfylder du også kravet, hvis du har fået taget to test (med mindst 2 dages mellemrum) inden for de sidste 7 dage. 

Eksempel: Fremmøde tirsdag 13. april kl. 9 kræver, at du har fået taget to test med negativt svar siden 6. april. Det kan fx være en test 7. april og en test 9. april, så der er to dages mellemrum mellem dem. 

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg er testet?

Akademiet skal tage stikprøver blandt studerende. Når du bliver spurgt, skal du kunne fremvise testsvar, der lever op til kravene. Du kan fx fremvise testsvar i din app ”Min sundhed” eller printet.

Skal jeg testes, hvis jeg har haft COVID-19 / er vaccineret?

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19: Du skal ikke testes, hvis du både er blevet rask igen, er kommet ud af selvisolation og du samtidig kan fremvise en positiv test, som på fremvisningstidspunktet højst er 180 dage gammel. 

Det vil fx sige, at en positiv test dateret 21. oktober 2020 fritager dig for test til og med 19. april 2021.

Hvis du er færdigvaccineret, og kan dokumentere det, skal du heller ikke testes. Et vaccinationsforløb anses dog først for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

 

Må jeg komme til fysisk undervisning, hvis jeg ikke er testet?

Nej, du må kun møde frem, hvis du er testet ift. kravene, eller hvis du har en lægedokumenteret fritagelse fra test.

Der bliver lavet stikprøvekontrol. Hvis du ikke kan dokumentere, at du lever op til kravene, skal du forlade akademiet. Ophold på akademiet uden negativ test er et alvorligt brud på akademiets ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Erhvervsakademi Aarhus” og kan medføre bortvisning for en længere periode.

Jeg kunne ikke nå at få en test, eller mit svar er forsinket. Hvad gør jeg?

Uanset hvad grunden er: Hvis du ikke har en test, der lever op til kravene, må du ikke møde op.

Derfor er det vigtigt, at du bliver testet i tide. Akademiet kan kun henvise til det almindelige testsystem.

Kan jeg deltage i undervisningen online, hvis jeg ikke er testet?

Nej, du har ikke ret til at følge med online, hvis du ikke har en gyldig test, uanset hvad grunden er.

Det er dit eget ansvar at blive testet, hvis du skal til fysisk fremmødeundervisning.

Hvis du har symptomer på COVID-19, eller er testet positiv, eller i selv-isolation, eller har anden sygdom, kan du kontakte din uddannelse for at høre om muligheden for at følge med online.

Hvem kan få en test på akademiet?

Som studerende/kursist er det dit ansvar selv at blive testet, og at kunne dokumentere et negativt testsvar ved fremmøde.

Akademiet har kun kapacitet til at lave et begrænset antal test. De eneste, der kan blive testet på akademiet (med lyntest), er:

  • udvalgte hold af studerende på fuldtidsuddannelser. De hold, der får tilbudt test på akademiet, vil få direkte besked. Alle andre skal selv sørge for test. 
  • ansatte, der har behov for at møde ind fysisk

Find info om behandling af persondata, når du lader dig teste, under "Persondatapolitik".

Hvilke afstandskrav gælder på akademiet?

Hovedreglen på akademiet er, at man helst skal holde 2 m afstand, og minimum 1 m afstand. Det gælder både ansatte og studerende.

Den vigtigste undtagelse er, at studerende og kursister ikke behøver holde den påkrævede afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres faste stamhold eller stamgruppe.

Hvis underviseren har organiseret gruppeaktiviteter uden for undervisningslokalet, behøver man heller ikke holde den påkrævede afstand internt i gruppen.

Skal jeg bruge mundbind på akademiet?

Ja, når du bevæger dig rundt på akademiet, skal du bruge mundbind/visir. Fx når du kommer, går eller skal i kantinen. Du kan købe mundbind i receptionen eller på Factum Books på Sønderhøj 30. 

Hvad med eksamen, hvis jeg får symptomer eller kommer i selv-isolation?

Ved symptomer inden eksamen:

Du må ikke møde op til fysisk eksamen, hvis du har symptomer. Får du symptomer, fx på eksamensdagen, skal du følge retningslinjerne om selvisolation og blive hjemme, og du skal straks kontakte studieadministration/studiesekretær på din uddannelse for at aftale nærmere.

Ved corona - eller nær kontakt til en smittet - inden eksamen:

​Hvis du kommer i selvisolation, fordi du har COVID-19 eller er nær kontakt til en corona-ramt, kan du søge om at gå til online eksamen.

Det gør du ved at sende en kort begrundelse til studieadministration/studiesekretær på din uddannelse. Brug din skolemail, hvis du kan. Uddannelsen kan forlange dokumentation i tvivlstilfælde. 

Hvis din eksamen kræver fysisk fremmøde (primært laboratorieeksaminer på Hasselager Allé), kan du søge om at gå til reeksamen uden at miste et eksamensforsøg. 

Hvis du har COVID-19 og har symptomer, der gør, at du heller ikke kan gennemføre eksamen online, skal du sygemelde dig til studieadministration/studiesekretær på din uddannelse og dokumentere med lægeerklæring, som ved al anden sygdom.

Jeg har fået en positiv corona-test. Hvordan giver jeg besked?

Hvis du har været til fysisk fremmøde-undervisning, og du har fået en positiv coronatest, så skriv en mail med disse oplysninger til eaa-corona@eaaa.dk 

1. Fulde navn
2. Uddannelse og evt. holdnummer
3. Hvilken type test (hurtigtest eller PCR-test)
4. Dato for test
5. Dato for svar på test
6. Dato for, hvornår du sidst har haft fysisk undervisning på dit hold og eventuelle valghold
7. Om du har symptomer, og hvis ja, hvornår symptomerne startede
8. Dit telefonnummer for det tilfælde, at vi får brug for yderligere oplysninger
9. Om det er ok, at dine holdkammerater oplyses om, at du er smittet
10. Om du har oplyst dine nære kontakter om, at du er smittet, og dermed lavet smitteopsporing

Du bedes sende disse oplysninger via din skolemail - fx eaaXXXX@students.eaaa.dk - da vi ikke må udveksle personoplysninger med private mails. Har du ikke mulighed for det, så send dit telefonnummer, så ringer vi dig op.

Nogen i min omgangskreds har fået corona. Hvad gør jeg?

Hvis du selv har været tæt på en person, som er testet positiv for ny coronavirus, er du i risiko for at være blevet smittet. I så fald bør du blive hjemme og blive testet.

Se mere på Sundhedsstyrelsens side om 'nære kontakter'

Men hvis du ikke selv har været tæt på den smittede, og det kun er nogen i din omgangskreds (fx en kæreste eller en roomie), der har været tæt på en smittet – så kan du fortsat komme til undervisning, og behøver ikke gå i selvisolation/blive testet. Du kan dog holde ekstra øje med, om du udvikler symptomer.

Er du i tvivl, om du har været en nær kontakt til en smittet? Så kan du kontakte sundhedsmyndighederne.

Du kan også skrive til eaa-corona@eaaa.dk Du bør skrive fra din skolemail eller en sikker mail, da vi ikke må udveksle personoplysninger via almindelig privat mail. Hvis du ikke har mulighed for det, så oplys dit telefonnummer, så kan vi ringe dig op i stedet.

Uddybende info

Særligt for studerende på fuldtidsuddannelser

Sådan afvikles undervisning og eksamen for fuldtidsstuderende 

For nogle studerende på fuldtidsuddannelser er der fysisk fremmødeundervisning fra mandag 12. april og frem. Fuldtidsstuderende skal som altid holde sig orienteret via skemaet/Canvas. Hvis du skal til fysisk fremmøde-undervisning, får du besked fra din uddannelse. Fremmøde kræver gyldig test.

For internationale hold gælder det fortsat, at de studerende, der ikke har mulighed for at komme til Danmark, vil kunne følge undervisningen online resten af semesteret, inkl. eksamen.

Kun adgang til bygninger, hvis du har undervisning eller har en aftale

Der er indtil videre kun adgang for studerende til akademiets bygninger, hvis du:

  • skal lave indlån/udlån på biblioteket
  • har fysisk fremmøde-undervisning eller skemalagt gruppearbejde
  • har en aftale med en medarbejder (fx eksamen eller et aftalt, fysisk møde med en medarbejder, fx studievejledningen eller biblioteket). 

Alt fremmøde kræver gyldig test.

Studerende i praktik

Hvis studerende i praktik bliver hjemsendt fra en virksomhed, skal de arbejde med opgaver for virksomheden og følge virksomhedens retningslinjer. Praktikperioden forlænges ikke.

Fulde retningslinjer for fysisk fremmøde, test og afstandskrav

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf, 5 sider)

Ferier eller ture til udlandet

Hvis du fx rejser ud af Danmark til et land eller en region, som er "orange" eller "rød", dvs. hvor myndighederne fraråder rejser, skal du ved hjemkomst følge retningslinjerne om selvisolation og test. Alle dage med selvisolation skal være afviklet, inden du må møde frem til undervisning. Tidsperioder for selvisolation og listen med lande ændres løbende, så du skal selv holde dig orienteret. Se mere her

Særligt for studerende og kursister på deltidsuddannelser

Undervisning for kursister og deltidsstuderende 

Er du studerende eller kursist på efteruddannelse/deltidsuddannelse, kan der på udvalgte hold blive fysisk fremmødeundervisning, men hovedparten skal afvikles online, da vi kun må tage en mindre del ind til fysisk fremmøde. Fysisk fremmøde kræver gyldig test. Studerende og kursister på efteruddannelse får direkte besked på de enkelte hold om, hvordan undervisningen vil forløbe. 

Retningslinjer for fysisk fremmøde, test og afstandskrav

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf, 5 sider)

Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk

Ferier eller ture til udlandet

Hvis du fx rejser ud af Danmark til et land eller en region, som er "orange" eller "rød", dvs. hvor myndighederne fraråder rejser, skal du ved hjemkomst følge retningslinjerne om selvisolation og test. Alle dage med selvisolation skal være afviklet, inden du må møde frem til undervisning. Tidsperioder for selvisolation og listen med lande ændres løbende, så du skal selv holde dig orienteret. Se mere her

Særligt for medarbejdere

Nærmere nyheder bliver lagt på intranettet Update. Om den enkelte arbejder hjemme eller med fysisk fremmøde, afhænger af opgaverne. Fysisk fremmøde kræver gyldig test.

Retningslinjer for fysisk fremmøde, test og afstandskrav

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf, 5 sider)

***

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Mailadressen til task force er eaa-corona@eaaa.dk 

Task forcen består af Jakob Rathlev, Henrik Varmark, Hanne Troels Jensen, Niels Erik Holmstrøm og Anne Storm Rasmussen.

Særligt for gæsteundervisere, leverandører og andre besøgende

Gæster og leverandører skal have en aftale med en medarbejder for at få adgang til bygningen, og skal også have gyldig test, der lever op til kravene.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf, 5 sider)

Har du vigtige spørgsmål, så skriv eller ring til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Særligt for censorer

For tiden kan mundtlige eksamener på Erhvervsakademi Aarhus foregå online via Microsoft Teams. Bemærk, at eksamener på efteruddannelse kan lægges på andre platforme - tal med underviseren herom.

Vejledning til censorer om online, mundtlig eksamen i Microsoft Teams (pdf)

Skal du være censor med fysisk fremmøde, så husk mundbind og dokumentation for gyldig test - og tjek retningslinjerne for adfærd i bygningen og i undervisningen:

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf, 5 sider)

På censorsekretariatets hjemmeside kan du som censor se en række generelle bestemmelser om digitale prøver og den særlige situation, vi er i pt.

Se mere på Censorsekretariatets hjemmeside

Som censor får du den relevante information til en eksamen på mail fra en uddannelsessekretær/underviser på Erhvervsakademi Aarhus.

Find kontaktdata på alle ansatte - og se vejledning til studerende til at undgå eksamenssnyd

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at du læser myndighedernes fælles hjemmeside med generel information om coronavirus

Derudover opfordrer vi til, at du bruger den fælles hotline på tlf. 7020 0233.

Har du corona-spørgsmål til Erhvervsakademi Aarhus (fx som studerende), kan du ringe til omstillingen - se åbningstid og telefonnummer her

Corona-spørgsmål kan også sendes til eaa-corona@eaaa.dk