Info fra Erhvervsakademi Aarhus om corona-virus

Denne side er senest opdateret 14. januar kl. 9

De nuværende restriktioner er forlænget til og med 7. februar.

For studerende på fuldtidsuddannelser

Undervisning og eksamen på danske fuldtidsuddannelser er som udgangspunkt online til og med 7. februar 2021. Bemærk fortsat, at undervisning og eksamen, der forudsætter laboratorier, værksteder og lignende, godt kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Studerende på disse uddannelser får direkte besked.

For studerende og kursister på efteruddannelse/deltidsuddannelser

Er du studerende eller kursist på efteruddannelse/deltidsuddannelse, bliver undervisning og eksamen gennemført online til og med 7. februar. Hvad der sker efter den 7. februar, afhænger af, hvilke restriktioner der gælder efter den 7. februar. Studerende og kursister på deltidsuddannelser får direkte besked.

For alle: Bemærk, at biblioteket fortsat er åbent for indlån og udlån - se mere på bibliotekets hjemmeside

Retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand og følge reglerne for mundbind/visir. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Jeg har fået en positiv corona-test. Hvordan giver jeg besked?

Skriv en mail med disse oplysninger til eaa-corona@eaaa.dk 

1. Fulde navn
2. Uddannelse
3. Evt. holdnummer
4. Dato for test
5. Dato for svar på test
6. Dato for, hvornår du sidst har haft fysisk undervisning på dit hold og eventuelle valghold
7. Om du har symptomer, og hvis ja, hvornår symptomerne startede
8. Dit telefonnummer for det tilfælde, at vi får brug for yderligere oplysninger
9. Om det er ok, at dine holdkammerater oplyses om, at du er smittet
10. Om du har oplyst dine nære kontakter om, at du er smittet, og dermed lavet smitteopsporing

Du bedes sende disse oplysninger via din skolemail - fx eaaXXXX@students.eaaa.dk - da vi ikke må udveksle personoplysninger med private mails. Har du ikke mulighed for det, så send dit telefonnummer, så ringer vi dig op.

Nogen i min omgangskreds har fået corona. Hvad gør jeg?

Hvis du selv har været tæt på en person, som er testet positiv for ny coronavirus, er du i risiko for at være blevet smittet. I så fald bør du blive hjemme og blive testet.

Se mere på Sundhedsstyrelsens side om 'nære kontakter'

Men hvis du ikke selv har været tæt på den smittede, og det kun er nogen i din omgangskreds (fx en kæreste eller en roomie), der har været tæt på en smittet – så kan du fortsat komme til undervisning, og behøver ikke gå i selvisolation/blive testet. Du kan dog holde ekstra øje med, om du udvikler symptomer.

Er du i tvivl, om du har været en nær kontakt til en smittet? Så kan du kontakte sundhedsmyndighederne.

Du kan også skrive til eaa-corona@eaaa.dk Du bør skrive fra din skolemail eller en sikker mail, da vi ikke må udveksle personoplysninger via almindelig privat mail. Hvis du ikke har mulighed for det, så oplys dit telefonnummer, så kan vi ringe dig op i stedet.

Hvad med eksamen, hvis jeg får symptomer eller kommer i selv-isolation?

Ved symptomer inden eksamen:

Du må ikke møde op til fysisk eksamen, hvis du har symptomer. Får du symptomer, fx på eksamensdagen, skal du følge retningslinjerne om selvisolation og blive hjemme, og du skal straks kontakte studieadministration/studiesekretær på din uddannelse for at aftale nærmere.

Ved corona - eller nær kontakt til en smittet - inden eksamen:

​Hvis du kommer i selvisolation, fordi du har COVID-19 eller er nær kontakt til en corona-ramt, kan du søge om at gå til online eksamen.

Det gør du ved at sende en kort begrundelse til studieadministration/studiesekretær på din uddannelse. Brug din skolemail, hvis du kan. Uddannelsen kan forlange dokumentation i tvivlstilfælde. 

Hvis din eksamen kræver fysisk fremmøde (primært laboratorieeksaminer på Hasselager Allé), kan du søge om at gå til reeksamen uden at miste et eksamensforsøg. 

Hvis du har COVID-19 og har symptomer, der gør, at du heller ikke kan gennemføre eksamen online, skal du sygemelde dig til studieadministration/studiesekretær på din uddannelse og dokumentere med lægeerklæring, som ved al anden sygdom.

Skal jeg bruge mundbind på akademiet?

Ja, når du bevæger dig rundt på akademiet, skal du bruge mundbind/visir. Fx når du kommer, går eller skal i kantinen. Du kan købe mundbind i receptionen eller på Factum Books på Sønderhøj 30. 

Uddybende info

Særligt for studerende på fuldtidsuddannelser

Sådan afvikles undervisning og eksamen for fuldtidsstuderende 

Undervisning og eksamen på danske fuldtidsuddannelser er som udgangspunkt online til og med 7. februar 2021. Bemærk fortsat, at undervisning og eksamen, der forudsætter laboratorier, værksteder og lignende, godt kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Studerende på disse uddannelser får direkte besked.

Kun adgang til bygninger, hvis du har undervisning eller har en aftale

Der er indtil 7. februar kun adgang for studerende til akademiets bygninger, hvis du:

  • skal lave indlån/udlån på biblioteket
  • har fysisk fremmøde-undervisning
  • har en aftale med en medarbejder (fx eksamen eller et aftalt, fysisk møde med en medarbejder, fx studievejledningen eller biblioteket). 

Studerende i praktik

Hvis studerende i praktik bliver hjemsendt fra en virksomhed, skal de arbejde med opgaver for virksomheden og følge virksomhedens retningslinjer. Praktikperioden forlænges ikke.

Retningslinjer ved fysisk fremmøde

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand og følge reglerne for mundbind/visir. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Ferier eller ture til udlandet

Hvis du fx i ferieperioder rejser ud af Danmark til et land eller en region, som er "orange", dvs. hvor myndighederne fraråder unødvendige rejser, skal du ved hjemkomst gå i selvisolation i 14 dage. De skal være afviklet, inden du må møde frem til undervisning. Listen med lande ændres løbende, så du skal selv holde dig orienteret. Se mere her

Særligt for studerende og kursister på deltidsuddannelser

Undervisning og eksamen for kursister og deltidsstuderende 

Er du studerende eller kursist på efteruddannelse/deltidsuddannelse, bliver undervisning og eksamen gennemført online til og med 7. februar. Hvad der sker efter den 7. februar, afhænger af, hvilke restriktioner der gælder efter den 7. februar. Studerende og kursister på deltidsuddannelser får direkte besked.

Retningslinjer for adfærd ved fysisk fremmøde

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand og følge retningslinjerne for mundbind/visir. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres hold.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk 

Ferier eller ture til udlandet

Hvis du rejser ud af Danmark til et land eller en region, som er "orange", dvs. hvor myndighederne fraråder unødvendige rejser, skal du ved hjemkomst gå i selvisolation i 14 dage. De skal være afviklet, inden du må møde frem til undervisning. Listen med lande ændres løbende, så du skal selv holde dig orienteret. Se mere her

Særligt for medarbejdere

Nærmere nyheder bliver lagt på intranettet Update. Som udgangspunkt skal alle arbejde hjemme, foreløbig til og med 7. februar, medmindre andet er aftalt. Herefter afhænger situationen af, hvilke restriktioner der gælder efter den 7. februar.

Hovedreglen for adfærd på akademiets adresser er, at alle skal holde 1 m afstand og følge reglerne for mundbind/visir. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

***

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Mailadressen til task force er eaa-corona@eaaa.dk 

Task forcen består af Christian Mathiasen, Henrik Varmark, Hanne Troels Jensen, Niels Erik Holmstrøm og Anne Storm Rasmussen.

Særligt for gæsteundervisere, konferencedeltagere og andre besøgende

Gæster skal have en aftale med en medarbejder for at få adgang til bygningen.

Vi har lavet retningslinjer for adfærd i bygningen, undervisning m.v.

Alle gæster skal alle steder holde 1 m afstand, bruge mundbind (undtagen når man sidder ned) og ellers følge skiltningen.

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Har du vigtige spørgsmål, så skriv eller ring til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Særligt for censorer

For tiden kan visse mundtlige eksamener på Erhvervsakademi Aarhus foregå online via Microsoft Teams. Bemærk, at eksamener på efteruddannelse kan lægges på andre platforme - tal med underviseren herom.

Vejledning til censorer om online, mundtlig eksamen i Microsoft Teams (pdf)

Skal du være censor med fysisk fremmøde, så husk mundbind - og tjek retningslinjerne for adfærd i bygningen og i undervisningen:

Se de fulde retningslinjer for alle studerende, ansatte og gæster på Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

På censorsekretariatets hjemmeside kan du som censor se en række generelle bestemmelser om digitale prøver og den særlige situation, vi er i pt.

Se mere på Censorsekretariatets hjemmeside

Som censor får du den relevante information til en eksamen på mail fra en uddannelsessekretær/underviser på Erhvervsakademi Aarhus.

Find kontaktdata på alle ansatte - og se vejledning til studerende til at undgå eksamenssnyd

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at du læser myndighedernes fælles hjemmeside med generel information om coronavirus

Derudover opfordrer vi til, at du bruger den fælles hotline på tlf. 7020 0233.

Har du corona-spørgsmål til Erhvervsakademi Aarhus (fx som studerende), kan du ringe til omstillingen - se åbningstid og telefonnummer her

Corona-spørgsmål kan også sendes til eaa-corona@eaaa.dk