Info om forholdsregler og procedurer for corona-virus (COVID-19) på Erhvervsakademi Aarhus

Denne side er senest opdateret 25. maj kl. 16:45

Opdaterede retningslinjer for undervisning/eksamen med fysisk fremmøde, og adfærd i bygningerne

Vi har opdateret retningslinjerne for undervisning og eksamen med fysisk fremmøde. Alle studerende, der skal møde til fysisk undervisning eller eksamen, vil fortsat få direkte besked på Studieupdate/Canvas. Som studerende har du kun adgang til bygningerne fra 27. maj, hvis du har undervisning/eksamen med fysisk fremmøde, eller du har en aftale fx med en studievejleder. 

Se de samlede, reviderede retningslinjer her (pdf) - eller tjek nedenfor i afsnittet til kursister/deltidsstuderende, fuldtidsstuderende, gæster, censor etc. - afhængig af, hvem du er.

Vi følger retningslinjerne fra myndighederne

Erhvervsakademi Aarhus følger situationen vedr. Coronavirus (COVID-19) tæt og følger alle retningslinjer fra de danske myndigheder. Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om særlige forholdsregler på erhvervsakademiet. Alle opfordres til at følge myndighedernes fælles hjemmeside for generel information om coronavirus

Til studerende på fuldtidsuddannelser

Sådan afvikles undervisning og eksamen for fuldtidsstuderende

Undervisningen fortsætter primært online resten af semesteret. Der er dog fysisk fremmøde-undervisning på laboratorier/værksteder, ligesom der efter 27. maj kan være undervisning og eksamen på nogle uddannelser. Studerende, der skal møde op fysisk, får direkte besked på Canvas/Studieupdate. 

Vi har lavet grundige retningslinjer for, hvordan undervisning, eksamen og besøg (fx hos studievejleder) kan afvikles, så den lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Se retningslinjerne herunder.

Retningslinjer for fysisk fremmøde-undervisning og eksamen efter 27. maj  (printvenlig udgave - pdf)

Skema og eksamen

Indtil du hører andet, kører undervisning efter skemaet på alle hold. Skemaet er altså rammen om undervisningen (med forbehold for ændringer). Er der i dit skema fx planlagt undervisning fra 8 til 12, er der læringsaktiviteter i det pågældende tidsrum. Det kan variere fra uddannelse til uddannelse, men tjek Studieupdate/Canvas for info om, hvad der konkret foregår på din uddannelse, din årgang og dit hold.

Studerende på alle uddannelser vil få direkte besked om eksamensformer, -tidspunkter og andre forhold ved undervisningen. Nogle eksamener vil kunne gennemføres med fysisk fremmøde. Vedr. eksamener frem til sommerferien vil studerende senest få besked 14 dage før eksamen – eller tidligere, hvis muligt. Information om eksamensformer/-tidspunkter kommer fra den enkelte uddannelse på Studieupdate/Canvas, fordi det bliver tilrettelagt forskelligt på de enkelte uddannelser. 

Studerende i udlandet og studerende i den særlige corona-risikogruppe vil kunne gennemføre eksamen online.  

Kontakt studievejledningen

Studievejledningen på Erhvervsakademi Aarhus er klar til at hjælpe på mail eller tlf. i perioden med fysisk nedlukning. Fra 27. maj kan du også træffe aftale om at møde op fysisk - men du skal have en aftale, inden du møder op.

Den nationale studenterrådgivning har derudover lavet en række online tilbud til studerende under corona-krisen. Find dem her

Praktik for studerende på fuldtidsuddannelser

Er du i praktik som studerende, er du at betragte som ansat i virksomheden, så der er du omfattet af praktikvirksomhedens retningslinjer. Følg de retningslinjer, der bliver meldt ud på din virksomhed.

Hvis du som studerende i praktik sendes hjem fra en virksomhed, bør du - hvis muligt – primært arbejde med praktikopgaver, der kommer fra virksomheden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du arbejde på din praktikrapport eller afsluttende eksamensopgave.

Studieture, sommerskoler og udlandsophold

Alle studerende, der er i udlandet på ophold af kortere varighed (studietur, almindelige praktikophold på omkring 3 mdr., og andre studierelaterede ophold af kortere varighed) opfordres af myndighederne til at vende tilbage til Danmark hurtigst muligt.

Laborantstuderende i praktik i udlandet (hvor praktikophold typisk er omkring 12 mdr.'s varighed) opfordres til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, da der her er tale om længerevarende ophold. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt den lokale ambassade eller Udenrigsministeriets Borgerservice.

Planlagte, fremtidige praktikophold i udlandet frem til sommerferien 2020 kan ikke gennemføres. Kontakt din praktikvejleder for at aftale alternativer.

Fremtidige gruppe-studieture, og arbejds- eller studierelaterede udlandsophold for medarbejdere og studerende, er aflyst foreløbig til og med 1. juni 2020. Hvis du er på studieophold i udlandet lige nu, vil du blive kontaktet direkte. Hvis du har tilmeldt dig en sommerskole, der er planlagt hen over sommeren 2020, vil du høre nærmere inden for de kommende uger.

Internationale studerende i udlandet (der ikke er danske statsborgere) kan i øjeblikket ikke komme ind i Danmark, medmindre man kan dokumentere, at man har bopæl i Danmark. Har du som international studerende fx opsagt dit værelse, så du ikke har bopæl i Danmark, har myndighederne meddelt, at du ikke kan krydse grænsen ind til Danmark. Grunden er, at så længe der ikke er fysisk fremmødeundervisning, er der ikke behov for at være fysisk i Danmark.

Bygninger er lukket - biblioteket og servicedesk er på mail

Erhvervsakademiets bygninger vil foreløbigt være lukket for studerende, så du kan ikke komme ind med studiekort. Biblioteket er dermed også lukket for fysisk adgang, men biblioteket kan kontaktes via hjemmesiden eller på mail, og bogudlevering kan gennemføres under visse omstændigheder. Kontakt biblioteket.

Der er som udgangspunkt ikke adgang til studerende i akademiets bygninger, medmindre du har undervisning, eksamen eller har en aftale med en medarbejder (fx studievejledningen). 

It-support/Servicedesk er også hjemsendt, men arbejder via mail og telefon.

Til studerende og kursister på deltidsuddannelser

Fra nu af vil efter- og videreuddannelsesaktiviteter overvejende blive gennemført som fysisk fremmøde-undervisning (typisk på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J). Det gælder også eksamen, men vær obs på, at kursister og studerende på efter- og videreuddannelser vil få direkte besked på mail eller på Canvas om, hvordan undervisning og eksamen afvikles.

Vi har lavet grundige retningslinjer for, hvordan vi kan afholde undervisningen på en forsvarlig måde.

Retningslinjer for fysisk fremmøde-undervisning og -eksamen efter 27. maj (printvenlig udgave - pdf)

Nogle studerende på deltidsuddannelser kan opleve login-problemer hjemmefra til Studieupdate mv.

Tjek denne vejledning (pdf)

Sådan afvikles undervisningen

Hører du ikke andet, kører undervisningen på aftalte dage og tidspunkter. Lektionsplanerne er altså som udgangspunkt fortsat rammen om undervisningen (med forbehold for ændringer på enkelte uddannelser – hold dig opdateret på deltidsupdate.eaaa.dk og Canvas).

Læser du fx på et hold mandag aften, er der som udgangspunkt læringsaktiviteter i det pågældende tidsrum. Det kan variere fra uddannelse til uddannelse, om det er fysisk fremmøde/online undervisning, men tjek deltidsupdate.eaaa.dk og Canvas for info om din uddannelse, dit fag og dit hold. Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk 

Eksamener afvikles primært som fysisk fremmøde-eksamen. Du får nærmere information fra din uddannelse.

Bygninger er lukket - it-bibliotek og servicedesk er på mail

Erhvervsakademiets bygninger vil være lukket, så du kan ikke komme ind, medmindre du har undervisning (heller ikke med studiekort, hvis du har sådan ét).

Biblioteket kan kontaktes via hjemmesiden eller på mail. Der kan gennemføres fysisk bogudlevering og bogaflevering efter aftale, under særlige forhold - kontakt biblioteket.

Der er som udgangspunkt kun meget få på arbejde i bygningerne, ud over de undervisere, du møder, men mange kan kontaktes fx via mail.

Til medarbejdere

Erhvervsakademiet åbner muligheden for fysisk fremmøde for ansatte fra 27. maj. Nærmere nyheder bliver lagt på intranettet Update.

Studieture, sommerskoler og udlandsophold

Fremtidige studieture, og arbejdsrelaterede udlandsophold for medarbejdere (og studerende) er aflyst foreløbig. 

Vedr. afvikling af digital undervisning

Alle kompetencecentre har udpeget ressourcepersoner (digitale læringskonsulenter og/eller andre med særlige kompetencer), som kan støtte afdelingens undervisere i digital undervisning. 

Medarbejdere, der er nødt til at forskyde arbejdstiden helt eller delvist pga. fx børnepasning, aftaler nærmere med egen leder. 

Praktikbesøg ude på virksomheder gennemføres ikke som fysisk besøg, men kan afholdes virtuelt - det aftaler den enkelte i så fald med de relevante deltagere.

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Task forcen består af Christian Mathiasen chma@eaaa.dk , Henrik Varmark var@eaaa.dk, Niels Erik Holmstrøm niho@eaaa.dk og Anne Storm Rasmussen anst@eaaa.dk 

Til gæsteundervisere, konferencedeltagere, samarbejdspartnere og andre besøgende

Akademiet er lukket for besøg fra eksterne - medmindre du har en aftale, fx om at være censor, holde gæsteoplæg for uddannelser med fysisk fremmøde, eller skal arbejde i bygningen som håndværker.

Arrangementer er aflyst, men visse dele af undervisningen og eksamen er med fysisk fremmøde efter 18. maj.

Har du vigtige spørgsmål, så skriv eller ring til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Til censorer

Under corona-krisen foregår online, mundtlige eksamener på Erhvervsakademi Aarhus via Microsoft Teams. Bemærk, at eksamener på efteruddannelse kan lægges på andre platforme - tal med underviseren herom.

Vejledning til censorer om online, mundtlig eksamen i Microsoft Teams (pdf)

Skal du være censor ved en eksamen med fysisk fremmøde, så tjek de retningslinjer øverst på siden, der gælder for adfærd i bygningen, så du også kan efterleve dem.

På censorsekretariatets hjemmeside kan du som censor se en række generelle bestemmelser om digitale prøver og den særlige situation, vi er i pt.

Se mere på Censorsekretariatets hjemmeside

Som censor får du den relevante information til en eksamen på mail fra en uddannelsessekretær/underviser på Erhvervsakademi Aarhus.

Find kontaktdata på alle ansatte - og se vejledning til studerende til at undgå eksamenssnyd

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at man læser de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den fælles hotline på tlf. 7020 0233 - se også https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

For helt overordnede henvendelser kan du kontakte økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm på niho@eaaa.dk alternativt mobil 2042 2572.