Info om forholdsregler og procedurer for corona-virus (COVID-19) på Erhvervsakademi Aarhus

Denne side er senest opdateret 21. september kl. 15

Pr. 21. september og frem gælder det fortsat, at alle hold og årgange kan møde ind til fysisk fremmøde-undervisning. Undervisningen følger skemaet. 

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Vi følger retningslinjerne fra myndighederne

Erhvervsakademi Aarhus følger situationen vedr. Coronavirus (COVID-19) tæt og følger alle retningslinjer fra de danske myndigheder. Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om særlige forholdsregler på erhvervsakademiet. Alle opfordres til at følge myndighedernes fælles hjemmeside for generel information om coronavirus

Til studerende på fuldtidsuddannelser

Sådan afvikles undervisningen for fuldtidsstuderende 

Fra 7. september kan alle hold og årgange møde ind til fysisk fremmøde-undervisning. Undervisningen følger skemaet. 

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Kun adgang til bygninger, hvis du har undervisning eller har en aftale

Der er kun adgang for studerende til akademiets bygninger, hvis du har fysisk fremmøde-undervisning, eller du har en aftale med en medarbejder (fx eksamen eller et aftalt, fysisk møde med en medarbejder, fx studievejledningen eller biblioteket). 

Studerende i praktik

Hvis studerende i praktik bliver hjemsendt fra en virksomhed, skal de arbejde med opgaver for virksomheden og følge virksomhedens retningslinjer. Praktikperioden forlænges ikke.

Til studerende og kursister på deltidsuddannelser

Al undervisning på kurser/efteruddannelse er som fysisk fremmøde-undervisning.

Vi har lavet præcise retningslinjer for undervisning med fysisk fremmøde. Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres hold.

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk 

Til medarbejdere

Nærmere nyheder bliver lagt på intranettet Update.

Hovedreglen er, at alle skal holde 1 m afstand. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres stamhold/stamgruppe.

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

***

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Task forcen består af Christian Mathiasen chma@eaaa.dk , Henrik Varmark var@eaaa.dk, Niels Erik Holmstrøm niho@eaaa.dk og Anne Storm Rasmussen anst@eaaa.dk 

Til gæsteundervisere, konferencedeltagere, samarbejdspartnere og andre besøgende

Vi har lavet retningslinjer for adfærd i bygningen, undervisning m.v. Alle gæster skal alle steder holde 1 m afstand og følge skiltningen.

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

Har du vigtige spørgsmål, så skriv eller ring til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Til censorer

For tiden foregår visse mundtlige eksamener på Erhvervsakademi Aarhus online via Microsoft Teams. Bemærk, at eksamener på efteruddannelse kan lægges på andre platforme - tal med underviseren herom.

Vejledning til censorer om online, mundtlig eksamen i Microsoft Teams (pdf)

Skal du være censor med fysisk fremmøde, så tjek retningslinjerne for adfærd i bygningen og i undervisningen:

Se de fulde retningslinjer for genåbningen af Erhvervsakademi Aarhus (pdf)

På censorsekretariatets hjemmeside kan du som censor se en række generelle bestemmelser om digitale prøver og den særlige situation, vi er i pt.

Se mere på Censorsekretariatets hjemmeside

Som censor får du den relevante information til en eksamen på mail fra en uddannelsessekretær/underviser på Erhvervsakademi Aarhus.

Find kontaktdata på alle ansatte - og se vejledning til studerende til at undgå eksamenssnyd

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at man læser de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den fælles hotline på tlf. 7020 0233 - se også https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

For helt overordnede henvendelser kan du kontakte økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm på niho@eaaa.dk alternativt mobil 2042 2572.