Info om forholdsregler og procedurer for corona-virus (COVID-19) på Erhvervsakademi Aarhus

Denne side er senest opdateret 10. august kl. 13:50

Regeringen opfordrer til, at der i Aarhus Kommune iværksættes tiltag frem til 23. august for at bremse det stigende lokale smittetryk. Akademiet følger regeringens opfordring, og vi har derfor lavet retningslinjer for undervisning og andre arrangementer til og med den 23. august.

 • Studiestart for 2.-7. semester
  Denne studiestart følger udmeldte opstartsdatoer og det skema, der er meldt ud. Undervisningen på 2.-7. semester bliver online til og med fredag den 21. august. Værksteds- og laboratorieundervisning (fx på Hasselager Allé 8) kan dog gennemføres som fysisk fremmødeundervisning.
 • Studiestart for de 1½-årige top-up-uddannelser
  Denne studiestart følger de udmeldte opstartsdatoer og det skema, der er meldt ud. Undervisningen på de 1½-årige top-up-uddannelser bliver online til og med fredag den 21. august. Værksteds- og laboratorieundervisning (fx på Hasselager Allé 8) kan dog gennemføres som fysisk fremmødeundervisning.
 • Studiestart for nye førsteårsstuderende på en 2- eller 3½ årig uddannelse
  Denne studiestart bliver som planlagt på de datoer, der er meldt ud for hver uddannelse. Vi håber og forventer, at det bliver med fysisk fremmøde.
 • Kursister og studerende på efteruddannelser
  Se nærmere nedenfor.

Vi følger retningslinjerne fra myndighederne

Erhvervsakademi Aarhus følger situationen vedr. Coronavirus (COVID-19) tæt og følger alle retningslinjer fra de danske myndigheder. Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om særlige forholdsregler på erhvervsakademiet. Alle opfordres til at følge myndighedernes fælles hjemmeside for generel information om coronavirus

Til studerende på fuldtidsuddannelser

Sådan afvikles studiestart, undervisning og eksamen for fuldtidsstuderende

 • Studiestart for 2.-7. semester
  Denne følger udmeldte opstartsdatoer og det skema, der er meldt ud. Undervisningen på 2.-7. semester bliver online til og med fredag den 21. august. Værksteds- og laboratorieundervisning (fx på Hasselager Allé 8) kan dog gennemføres som fysisk fremmødeundervisning.
 • Studiestart for de 1½-årige top-up-uddannelser
  Denne studiestart følger de udmeldte opstartsdatoer og det skema, der er meldt ud. Undervisningen på de 1½-årige top-up-uddannelser bliver online til og med fredag den 21. august. Værksteds- og laboratorieundervisning (fx på Hasselager Allé 8) kan dog gennemføres som fysisk fremmødeundervisning.
 • Studiestart for nye førsteårsstuderende på en 2- eller 3½ årig uddannelse
  Denne studiestart bliver som planlagt på de datoer, der er meldt ud for hver uddannelse. Vi håber og forventer, at det bliver med fysisk fremmøde.

Eksamen

Planlagte eksamener i august gennemføres. Hvis der sker ændringer i planlagte eksamener, vil studerende få direkte besked fra deres uddannelse

Studerende i praktik

Hvis studerende i praktik bliver hjemsendt fra en virksomhed, skal de arbejde med opgaver for virksomheden og følge virksomhedens retningslinjer. Praktikperioden forlænges ikke.

Kun adgang til bygninger, hvis du har en aftale

Der er kun adgang for studerende til akademiets bygninger, hvis du har en aftale med en medarbejder (fx eksamen eller et aftalt, fysisk møde med en medarbejder, fx studievejledningen eller biblioteket). 

Ved ferie i udlandet inden studiestart

Hvis du i sommerferien tager til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, anbefaler Sundhedsmyndighederne, at man går i 14 dages selvisolation. Akademiet følger Udenrigsministeriets og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at vi forventer, at du som studerende går i 14 dages selvisolation, hvis du har opholdt dig i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

For studerende betyder det, at de 14 dage skal være afsluttet, inden du møder på akademiet til studiestart.

Til studerende og kursister på deltidsuddannelser

 • På efteruddannelses-hold, der allerede er påbegyndt pr. 10. august, omlægges undervisningen til online frem til den 21. august. Studerende/kursister får besked.
 • For hold på åben uddannelse, der har opstart mellem 11. og 21. august, udskydes opstarten, eller forløbet tilrettes online. Studerende/kursister får direkte besked. Virksomhedshold og 6-ugers hold for ledige gennemføres som planlagt. 
 • Al deltidsundervisning fra mandag 24. august og frem forventes at blive fysisk fremmøde-undervisning.

Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk 

Ved ferie i udlandet, inden du skal møde op til efteruddannelse

Hvis du i sommerferien tager til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, anbefaler Sundhedsmyndighederne, at man går i 14 dages selvisolation. Akademiet følger Udenrigsministeriets og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at vi forventer, at du som kursist/studerende går i 14 dages selvisolation, hvis du har opholdt dig i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

For kursister/studerende betyder det, at de 14 dage skal være afsluttet, inden du møder på akademiet til undervisning.

Til medarbejdere

Nærmere nyheder bliver lagt på intranettet Update.

Hjemmearbejde 10.-21. august i videst muligt omfang

I det omfang, det er muligt, skal akademiets medarbejdere arbejde hjemmefra til og med den 23. august. Medarbejderne må gerne komme ind og hente udstyr og materiale, hvis der er behov for det, og må gerne anvende akademiet, hvis arbejdsopgaverne ikke hensigtsmæssigt kan løses hjemmefra. Arbejde på akademiet aftales med nærmeste leder.

I perioden gennemføres møder som hovedregel online via Teams eller Zoom. Møder kan gennemføres fysisk, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

***

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Task forcen består af Christian Mathiasen chma@eaaa.dk , Henrik Varmark var@eaaa.dk, Niels Erik Holmstrøm niho@eaaa.dk og Anne Storm Rasmussen anst@eaaa.dk 

Til gæsteundervisere, konferencedeltagere, samarbejdspartnere og andre besøgende

Alle eksternt rettede arrangementer til og med fredag 21. august aflyses (fx Breakfast Club/Ealumne/Orientation Day).

Har du en aftale med en medarbejder om at mødes fysisk på akademiet, kan du godt møde op.

Har du vigtige spørgsmål, så skriv eller ring til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Til censorer

For tiden foregår visse mundtlige eksamener på Erhvervsakademi Aarhus online via Microsoft Teams. Bemærk, at eksamener på efteruddannelse kan lægges på andre platforme - tal med underviseren herom.

Vejledning til censorer om online, mundtlig eksamen i Microsoft Teams (pdf)

På censorsekretariatets hjemmeside kan du som censor se en række generelle bestemmelser om digitale prøver og den særlige situation, vi er i pt.

Se mere på Censorsekretariatets hjemmeside

Som censor får du den relevante information til en eksamen på mail fra en uddannelsessekretær/underviser på Erhvervsakademi Aarhus.

Find kontaktdata på alle ansatte - og se vejledning til studerende til at undgå eksamenssnyd

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at man læser de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den fælles hotline på tlf. 7020 0233 - se også https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

For helt overordnede henvendelser kan du kontakte økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm på niho@eaaa.dk alternativt mobil 2042 2572.