Info om forholdsregler og procedurer for corona-virus (COVID-19) på Erhvervsakademi Aarhus

Denne side er senest opdateret mandag 23. marts kl. 15.35 

Sidste opdatering: 

Myndighederne har meldt ud, at perioden med særlige restriktioner foreløbig er forlænget til og med mandag 13. april, 2. påskedag. Det betyder, at akademiets bygninger fortsat vil være lukket, mens undervisningen fortsætter via Canvas. Undervisningen vil fortsat følge skemaet, medmindre studerende hører andet. Akademiets medarbejdere fortsætter som hidtil med at arbejde hjemmefra.

Datoen er opdateret i al nedenstående information.

Undervisningen fortsætter fra mandag 16. marts under andre former

Se nedenfor, hvordan der vil blive undervist i perioden, hvor akademiets bygninger er lukket.

Der er ingen fysisk adgang til akademiets bygninger for studerende foreløbig til og med mandag 13. april. 

Erhvervsakademi Aarhus følger situationen vedr. Coronavirus (COVID-19) tæt og følger alle retningslinjer fra de danske myndigheder. Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om særlige forholdsregler på erhvervsakademiet. Alle opfordres til at følge myndighedernes fælles hjemmeside for generel information om coronavirus

Til studerende på fuldtidsuddannelser

Undervisningen fortsætter fra mandag 16. marts – men under andre former.

Se nedenfor - eller tjek Uddannelses- og Forskningsministeriets FAQ, der opdateres løbende - og nogle gange hurtigere end denne side.

Sådan afvikles undervisningen

Erhvervsakademiet er ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner lukket for den undervisning, som kræver fysisk tilstedeværelse på institutionen. Dette gælder foreløbig til og med mandag 13. april. Undervisningen på alle uddannelser fortsætter imidlertid, men under andre former - via Canvas.

Indtil du hører andet, kører undervisning efter skemaet, på alle hold. Skemaet er altså som udgangspunkt fortsat rammen om undervisningen (med forbehold for ændringer på enkelte uddannelser – hold dig opdateret på Studieupdate/Canvas).

Er der i dit skema fx planlagt undervisning fra 8 til 12, er der som udgangspunkt læringsaktiviteter i det pågældende tidspunkt. Det kan variere fra uddannelse til uddannelse, men tjek Studieupdate/Canvas for info om, hvad der konkret foregår på din uddannelse, din årgang og dit hold.

Eksamener afvikles enten virtuelt, eller udskydes. Du får nærmere information fra din uddannelse.

Praktik for studerende på fuldtidsuddannelser

Er du i praktik som studerende, er du at betragte som ansat i virksomheden, så der er du omfattet af praktikvirksomhedens retningslinjer. Følg de retningslinjer, der bliver meldt ud på din virksomhed.

Hvis du som studerende i praktik sendes hjem fra en virksomhed, bør du - hvis muligt – primært arbejde med praktikopgaver, der kommer fra virksomheden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du arbejde på din praktikrapport eller afsluttende eksamensopgave.

Studieture, sommerskoler og udlandsophold

Alle studerende, der er i udlandet på ophold af kortere varighed (studietur, almindelige praktikophold på omkring 3 mdr., og andre studierelaterede ophold af kortere varighed) opfordres af myndighederne til at vende tilbage til Danmark hurtigst muligt.

Laborantstuderende i praktik i udlandet (hvor praktikophold typisk er omkring 6 mdr.'s varighed) opfordres til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, da der her er tale om længerevarende ophold. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt den lokale ambassade eller Udenrigsministeriets Borgerservice.

Planlagte, fremtidige praktikophold i udlandet frem til sommerferien 2020 kan ikke gennemføres. Kontakt din praktikvejleder for at aftale alternativer.

Fremtidige gruppe-studieture, og arbejds- eller studierelaterede udlandsophold for medarbejdere og studerende, er aflyst foreløbig til og med 1. juni 2020. Hvis du er på studieophold i udlandet lige nu, vil du blive kontaktet direkte. Hvis du har tilmeldt dig en sommerskole, der er planlagt hen over sommeren 2020, vil du høre nærmere inden for de kommende uger.

Internationale studerende i udlandet (der ikke er danske statsborgere) kan i øjeblikket ikke komme ind i Danmark, medmindre man kan dokumentere, at man har bopæl i Danmark. Har du som international studerende fx opsagt dit værelse, så du ikke har bopæl i Danmark, har myndighederne meddelt, at du ikke kan krydse grænsen ind til Danmark. Grunden er, at så længe der ikke er fysisk fremmødeundervisning, er der ikke behov for at være fysisk i Danmark.

Bygninger er lukket - biblioteket og servicedesk er på mail

Erhvervsakademiets bygninger vil foreløbigt frem til og med mandag 13. april være lukket, så du kan ikke komme ind med studiekort. Biblioteket er dermed også lukket for fysisk adgang, men biblioteket kan kontaktes via hjemmesiden eller på mail.

Der er som udgangspunkt ingen på arbejde i bygningerne, men mange kan kontaktes fx via mail.

It-support/Servicedesk er også hjemsendt, men arbejder via mail og telefon.

Til studerende og kursister på deltidsuddannelser

Undervisningen fortsætter fra mandag 16. marts – men under andre former. 

Sådan afvikles undervisningen

Erhvervsakademiet er ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner lukket for undervisning, som kræver fysisk tilstedeværelse på institutionen. På deltids- og kursusområdet vil relevante læringsaktiviteter blive opretholdt. Her vil undervisningen i videst mulige omfang søges omlagt til virtuel/digital undervisning. Der, hvor dette ikke er muligt, vil undervisningen blive flyttet til et senere tidspunkt.

Fra og med mandag 16. marts morgen vil vi forsøge at køre undervisning på aftalte dage og tidspunkter. Lektionsplanerne er altså som udgangspunkt fortsat rammen om undervisningen (med forbehold for ændringer på enkelte uddannelser – hold dig opdateret på deltidsupdate.eaaa.dk og Canvas).

Læser du eks. på et hold mandag aften, er der som udgangspunkt læringsaktiviteter i det pågældende tidspunkt. Det kan variere fra uddannelse til uddannelse, men tjek deltidsupdate.eaaa.dk og Canvas for info om, hvad der konkret foregår på din uddannelse, dit fag og dit hold. Finder du ikke svar her, er du velkommen til at sende en mail til deltid@eaaa.dk 

Eksamener afvikles enten virtuelt, eller udskydes. Du får nærmere information fra din uddannelse.

Bygninger er lukket - it-bibliotek og servicedesk er på mail

Erhvervsakademiets bygninger vil være lukket, så du kan ikke komme ind med studiekort.

Biblioteket er dermed også lukket for fysisk adgang, men biblioteket kan kontaktes via hjemmesiden eller på mail. Der er som udgangspunkt ingen på arbejde i bygningerne, men mange kan kontaktes fx via mail.

Til medarbejdere

Se nedenfor; tjek intranettet Update - eller tjek Uddannelses- og Forskningsministeriets FAQ, der opdateres løbende - og nogle gange hurtigere end denne side.

Erhvervsakademiet er lukket for den undervisning, som kræver fysisk tilstedeværelse på institutionen. Dette gælder foreløbig til og med mandag 13. april. Undervisningen på både fuldtids- og deltidsuddannelser fortsætter imidlertid, men under andre former - via Canvas.

Indtil andet meldes ud, kan medarbejdere ikke arbejde på akademiet, med mindre de udfører helt særlige opgaver efter aftale med nærmeste leder. Har du ikke dét derhjemme, du har brug for, kan du undtagelsesvis afhente nødvendigt materiale på akademiet.

Mundtlig eksamen afholdes virtuelt (eller udskydes). Mundtlige eksamener foregår i Microsoft Teams, som er en integreret del af Office-pakken. Vejledninger er lagt på Update, og på Studieupdate til studerende, ligesom de findes i det fælles Canvas-rum.

Studieture, sommerskoler og udlandsophold

Fremtidige studieture, og arbejdsrelaterede udlandsophold for medarbejdere (og studerende) er aflyst foreløbig til og med 1. juni 2020. Hvis du skal undervise på en sommerskole, der er planlagt hen over sommeren 2020, vil du høre nærmere inden for de kommende uger.

Vedr. afvikling af undervisning

Indtil videre gennemføres al undervisning i videst muligt omfang via Canvas. Det vil sige, at skemaer og undervisningsplaner så vidt muligt fastholdes.

Vi har nedsat et særligt Canvas-team, som gør diverse guides klar til virtuel undervisning. Den gruppe består af Jes Arbov, Christina Søgaard Jensen og Nicolai Vinum - den fælles mailadresse til Canvas-teamet er: eaa-canvas-taskforce@eaaa.dk

Vi har oprettet et fælles Canvas-rum for ALLE undervisere (både fastansatte og timelærere). Her findes bl.a. en guide til mundtlige eksamener via Microsoft Teams og til god videokonference-undervisning.

Alle kompetencecentre har udgpeget ressourcepersoner (digitale læringskonsulenter og/eller andre med særlige kompetencer), som kan støtte afdelingens undervisere. Disse ressourcepersoner har mulighed for at få hjælp af de tre i det særlige Canvas-team.

Medarbejdere, der er nødt til at forskyde arbejdstiden helt eller delvist pga. fx børnepasning, aftaler nærmere med egen leder. Hvis du ønsker at holde ferie eller afspadsere i den kommende periode, skal du som altid aftale med egen leder.

Praktikbesøg ude på virksomheder gennemføres ikke som fysisk besøg, men kan afholdes virtuelt - det aftaler den enkelte i så fald med de relevante deltagere.

Hvis du som medarbejder har spørgsmål, som ikke besvares i ovennævnte eller via nyhederne på Update, kan du kontakte din nærmeste leder eller den corona task force, akademiet har nedsat. Task forcen består af Christian Mathiasen chma@eaaa.dk , Henrik Varmark var@eaaa.dk, Niels Erik Holmstrøm niho@eaaa.dk og Anne Storm Rasmussen anst@eaaa.dk 

Til gæsteundervisere, konferencedeltagere, samarbejdspartnere og andre besøgende

Akademiet er lukket for besøg foreløbig til og med mandag 13. april.

Der er ingen adgang til bygningerne, og arrangementer er aflyst. Har du vigtige spørgsmål, så mail til din normale kontaktperson - find medarbejderlisten her.

Kontakt til myndigheder

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at man læser de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den fælles hotline på tlf. 7020 0233 - se også https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

For helt overordnede henvendelser kan du kontakte økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm på niho@eaaa.dk alternativt mobil 2042 2572.