Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College

Indledning

Idet Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College (Ordregiver) udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udbuddet omfatter fælles servicering af Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College bygningsmasse i Aarhus.

Udbuddet er opdelt i følgende 7 fagområder:

  • Delaftale 1, EL-arbejder og IT-kabling
  • Delaftale 2, Gulvbelægningsarbejder
  • Delaftale 3, Malerarbejder
  • Delaftale 4, Murerarbejder
  • Delaftale 5, Tømrer-og snedkerarbejder
  • Delaftale 6, VVS- og blikkenslagerarbejder
  • Delaftale 7, Glarmesterarbejder

Indenfor hvert fagområde ønsker Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold med 3 virksomheder.

Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af udbudsbetingelserne.

Frist for aflevering af ansøgning

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 10. maj 2016, kl. 12.00.

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Att. Receptionen

Ansøgningen bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College”.

Fremgangsmåde for ansøgning om prækvalifikation

Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

En virksomhed kan ansøge om prækvalifikation på en eller flere delaftaler.

Dokumenterne under ”udbudsmaterialet” skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at afgive tilbud på de enkelte delaftaler.

Spørgsmål og svar

Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Alle henvendelser og spørgsmål skal rettes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College” senest den 26. april 2016, kl. 12.00.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter:

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Spørgsmål & svar

Spørgsmål og svar, 3. maj 2016 (pdf)