Uddannelsesudvalget for miljøteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Birgitte Koch, Arla Foods Dansk Industri
Morten H. Jespersen, afdelingsleder Kommunernes Landsforening
1 vakant DANVA

Sune Dowler Nygaard,

Teknologisk institut

Dansk Miljøteknologi 
Henri Bøje Amissah Teknisk Landsforbund
Niels Damgaard,
NIRAS
Rådgivningsvirksomhed (energi og varme)
Lars Schrøder,
Aarhus Vand
Vakant
Forsyningsvirksomheder (vand og affald)
Erik Lomstein
Niels Sejr Schriver
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant 

Kim Roelsgaard Nielsen
Miljøteknolog
Pia Dahl Andersen
Miljøteknolog
Josephine Alberte Fangel (suppleant, uden stemmeret)

Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Dorte Ydemann Pedersen
Lone Liboriussen
Erik Lomstein
Flemming Søndergaard Davidsen
Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet