Uddannelsesudvalget for miljøteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Birgitte Koch, Arla Foods Dansk Industri
Morten H. Jespersen, afdelingsleder Kommunernes Landsforening
1 vakant DANVA
Jørgen Jespersen  Dansk Miljøteknologi 
Henri Bøje Amissah Teknisk Landsforbund
Niels Damgaard,
NIRAS
 Rådgivningsvirksomhed (energi og varme)
Lars Schrøder,
Aarhus Vand
Sune Dowler Nyggard, erhvervskundechef,
RenoSyd
Forsyningsvirksomheder (vand og affald)
Erik Lomstein
Aaron Marc Saunders
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant 
Rune Christian Nielsen
Miljøteknolog
Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Dorte Ydemann Pedersen
Lone Liboriussen
Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet