Uddannelsesudvalget for laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation

Torkil Fischer Jensen,
Dupont
Tina Fomsgaard Kristensen,
Eurofins

Dansk Industri
Erik Dahm,
Fødevareregion Nord
Region Midt (Fødevare)
Karin Toft Ejbye,
Aarhus Teknologiparken
Teknologisk Institut
Tom Vindbæk Madsen,
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet
Lone Ryg Olsen Danish Food Cluster
Tenna Skinnerup,
HK/Dansk Laborantforening
HK/Dansk Laborantforening
1 vakant IDA
Karen Margrethe Nielsen
Susanne Bækgaard
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant 

Lasse Lykke Pedersen 
Laborant
Mette Hornsberg Thygesen
PBA laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Dorte Ydemann Pedersen
Ulla Andrup Jensen
Henrik Johansen
Mads Sarauw Lindegaard
Anders Kjeldbjerg
Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet