Studie- og akademiråd

Hver af akademiets uddannelser har et studieråd. Studierådet giver de studerende mulighed for at have medbestemmelse på uddannelsen og arrangere sociale aktiviteter på tværs af holdene. Hvert hold vælger to repræsentanter til studierådet.

Fra studierådene på de enkelte uddannelser vælges der ved semesterstart et antal repræsentanter til akademirådet. Akademirådet håndterer forhold med betydning for hele akademiet fx kantine, fælles aktiviteter mv. Blandt medlemmerne vælges en formand og en næstformand, som har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden, referater mv. 

Akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Akademirådet har et tæt og godt samarbejde med administrationen og ledelsen på akademiet – og skaber relationer på tværs af hold og uddannelser med sjove og faglige arrangementer for alle studerende. Akademirådet står fx for intro-uge, rus-tur, fester og foredrag. 

Der afholdes ca. to møder pr. semester, hvor der altid deltager repræsentanter fra akademiets ledelse. 

Akademirådet indstiller desuden to medlemmer til akademiets bestyrelse. 

Du kan skrive til akademirådet på eaa-academycouncil@eaaa.dk.

Følg med i akademirådets aktiviteter på Facebook