Studie- og akademiråd

Studieråd

De fleste af akademiets uddannelser har et studieråd. I studierådet har du mulighed for at få medbestemmelse på din uddannelse og arrangere sociale aktiviteter på tværs af holdene. Hvert hold vælger to repræsentanter til studierådet.

Akademiråd

Akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Rådet står på to ben: Dels et politisk/fagligt råd og et socialkulturelt råd.

Rådets primære opgave er at skabe gode forhold for alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus - på tværs af hold, uddannelser og nationaliteter. Det sker via planlægning af faglige og sociale arrangementer for alle studerende fx fælles aktiviteter, foredrag, fester, intro-uge mv. Desuden kan akademirådet påvirke uddannelsesmiljøet på akademiet via de to medlemmer, det indstiller til bestyrelsen.  

Medlemmerne vælges eller ansøger om optagelse, således at alle akademiets afdelinger er repræsenteret. Blandt medlemmerne vælges en formand og en næstformand, som har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden, referater mv. Der er desuden et tæt samarbejde med en medarbejderrepræsentant fra akademiet. 

Der afholdes min. to møder pr. semester. 

Forretningsorden for akademirådet, 2017 (pdf)

Akademirådet har modtaget tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs om tilskuddet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (pdf)

Kontakt

Du kan skrive til akademirådet via café- og eventmanager, Søren Griepentrog (sogr@eaaa.dk).