Eksamen på Erhvervsakademi Aarhus

Her finder du som censor en række dokumenter og vejledninger, der vedrører eksamen på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Alle nuværende studerende skal finde information om eksamen på Studieupdate

Automatisk tilmelding

En studerende er automatisk tilmeldt eksamen. Det vil sige, at når man begynder på et semester, bliver man samtidig tilmeldt til de prøver/eksamener, der hører til semestret.  Alle eksamener kører digitalt.

Sådan får en studerende besked om eksamen

Information om eksamen og eksamensprojekter bliver lagt på den interne platform Studieupdate i god tid før eksamen. Har de studerende spørgsmål til eksamen, skal de henvende sig på studiekontoret for den uddannelse, de går på.

Hvis en eksamen er planlagt til at blive afviklet digitalt, får man en mail på sin skolemailadresse med et link direkte til den pågældende eksamen.

Sådan bliver du klar til digital eksamen

Inden digital eksamen bør den studerende logge ind i eksamenssystemet WISEflow under "Min profil" og tjekke indstillingerne for mailadresse og for notifikationer. Tjek altid, om mails fra WISEflow er endt i dit spamfilter. Det er også en god idé at orientere sig lidt i systemet inden eksamensdagen.

Vejledning til logon og brug af eksamenssystemet WISEflow (pdf)

Eksamen kræver studieaktivitet

Eksamen kan kræve studieaktivitet og/eller aflevering af obligatoriske opgaver/bundne forudsætninger. Opfylder man ikke disse krav, vil man have brugt et eksamensforsøg. Man kan orientere sig om reglerne i studieordningen.

Herunder kan du:

Eksamensbekendtgørelse

Du kan også orientere dig i Eksamensbekendtgørelsen

Karakterudskrift 

Studerende kan se og udskrive en karakteroversigt på studsys.efif.dk

Sygdom i forbindelse med eksamen

Hvis en studerende er syg på eksamensdagen, skal vedkommende hurtigst muligt give studiekontoret besked. Man skal senest tre hverdage efter sygemeldingen sende en lægeerklæring til akademiet. 

Vejledning: Sådan opfylder en lægeerklæring alle krav (pdf)

Hvis en studerende ikke har givet os besked rettidigt, og vi ikke har modtaget en lægeerklæring i tide, tæller det som et eksamensforsøg.