Undgå eksamenssnyd

En hjælp til erhvervsakademiets studerende

Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Download dokumentet om eksamenssnyd (pdf)

Spørg, hvis du stadig er i tvivl

Det, der er beskrevet her, er typiske eksempler på eksamenssnyd. Men naturligvis kan der opstå andre situationer, du ikke lige kan finde her.

Derfor – er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg på forhånd. Spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.