Eksamen på Erhvervsakademi Aarhus

Her finder du en række dokumenter og vejledninger, der vedrører eksamen på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Alle nuværende studerende skal finde information om eksamen på studieupdate. 

Automatisk tilmelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen. Det vil sige, at når du begynder på et semester, bliver du samtidig tilmeldt til de prøver/eksamener, der hører til semestret.  Alle eksamener kører digitalt.

Sådan får du besked om eksamen

Information om eksamen og eksamensprojekter bliver lagt på Studieupdate i god tid før eksamen. Har du spørgsmål til eksamen, skal du henvende dig på studiekontoret for den uddannelse, du går på.

Hvis din eksamen er planlagt til at blive afviklet digitalt, får du en mail på din skolemailadresse med et link direkte til den pågældende eksamen.

Sådan bliver du klar til digital eksamen

Inden digital eksamen bør du logge ind i eksamenssystemet WISEflow under "Min profil" og tjekke indstillingerne for din mailadresse og for notifikationer. Tjek altid, om mails fra WISEflow er endt i dit spamfilter. Det er også en god idé at orientere sig lidt i systemet inden eksamensdagen.

Vejledning til logon og brug af eksamenssystemet WISEflow (pdf)

Eksamen kræver studieaktivitet

Eksamen kan kræve studieaktivitet og/eller aflevering af obligatoriske opgaver/bundne forudsætninger. Opfylder du ikke disse krav, vil du have brugt et eksamensforsøg. Du kan orientere dig om reglerne i studieordningen.

Her kan du:

Eksamensbekendtgørelse

Du kan også orientere dig i Eksamensbekendtgørelsen

Karakterudskrift 

Du kan se og udskrive din karakteroversigt på studsys.efif.dk

Sygdom i forbindelse med eksamen

Hvis du er syg på eksamensdagen, skal du hurtigst muligt give studiekontoret besked. Du skal senest tre hverdage efter sygemeldingen sende en lægeerklæring til akademiet. 

Vejledning: Sådan opfylder din lægeerklæring alle krav (pdf)

Hvis du ikke har givet os besked rettidigt, og vi ikke har modtaget din lægeerklæring i tide, tæller det som et eksamensforsøg.