Eksamensinfo - for censorer

Her finder du information og regler om afholdelse af eksamen på Erhvervsakademi Aarhus. 

Vælg den type uddannelse, du søger information om.  

Er du studerende, finder du eksamensinfo på den interne platform Studieupdate

Eksamen på videregående uddannelser

Her finder du en række dokumenter og vejledninger, der vedrører eksamen på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Eksamen på efteruddannelser på deltid

Her finder du en række dokumenter og vejledninger, der vedrører eksamen på akademi- eller diplomuddannelser.