Studiepraktik på Erhvervsakademi Aarhus

23.-25. oktober 2019

Går du på sidste år på en gymnasial uddannelse eller på en erhvervsuddannelse? Så kan du komme i studiepraktik på Erhvervsakademi Aarhus onsdag 23. til fredag 25. oktober 2019.  

Ansøgning til studiepraktik foregår 4.-10. september 2019 på studiepraktik.nu

Udbytte af studiepraktik

I studiepraktikken møder du studerende, undervisere og studievejledere fra Erhvervsakademi Aarhus. Du kan bruge tre dage på at følge undervisning, blive introduceret til Erhvervsakademiet og få en fornemmelse for, hvordan det er at være studerende på en videregående praksisnær uddannelse - både fagligt og socialt. 

Hvem kan deltage i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der læser på sidste år på en gymnasial uddannelse eller på en erhvervsuddannelse. Hvis du allerede har afsluttet din uddannelse, er du selvfølgelig også velkommen til at deltage.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om studiepraktik, skal du kontakte vores studievejledning på telefon 7228 6020 eller e-mail vejledning@eaaa.dk

Praktiske informationer

Info om tid og sted

Er studiepraktik noget for mig?

Mød Nicolai, Sussi, Marikka og Anders, som alle har været i studiepraktik på Erhvervsakademi Aarhus.

Læs mere