Fagdage for naturvidenskabelige gymnasielærere i 2023

Sted: Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Tid:

Erhvervsakademi Aarhus udbyder en fagdag i efterårssemesteret 2023.

Er du naturvidenskabelig underviser på STX, HF, HTX eller andre ungdomsuddannelser?

Så vil vi gerne invitere dig ind på vores afdeling for laboratorie-, fødevare- og miljøteknologi på Hasselager Allé 8 i Viby J for at fortælle, hvordan vi kan bidrage til din undervisning, inden for fx

  • Kemi
  • Bioteknologi
  • Fødevare
  • Miljø

Du får mulighed for at følge forskellige fagforløb, hvor du hører om teori og arbejder med praktiske øvelser, der kan inspirere dig i din egen undervisning.

Du får også en kort introduktion til huset og de videregående uddannelser inden for laboratorie, miljø og fødevarer, der findes på Erhvervsakademi Aarhus.

Du finder programmet her på siden, hvor du kan se, hvilke fagforløb du kan deltage i. Du tilmelder dig nederst på siden.

Tidspunkt

Fagdagen foregår tirsdag den 10. oktober 2023.

Arrangementet varer fra kl. 13-17.

På dagen byder vi på en forfriskning, og der er gratis parkering lige ved døren.

Program

13.00 Velkommen og kort intro til Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8 og de uddannelser, vi har i huset.

13.20 Introduktion til fagforløbene og dagens videre forløb

13.30 Fagforløb (kemi, bioteknologi, fødevare eller miljø)

  • Deltagerne deles ud på det forhåndsvalgte fagforløb og følger samme fagforløb resten af dagen. Fagforløbene foregår primært i vores laboratorier, men der kan også gives en kort teoretisk gennemgang til emnet og øvelserne. 

14.45 Kaffe + kage

15.15 Fagforløb, fortsat

16.30 Fælles opsamling og evaluering

17.00 Tak for i dag

Vælg mellem følgende 4 fagforløb

Ved din tilmelding skal du vælge mellem ét af nedenstående fire fagforløb, som du ønsker at deltage i.

Kom og få et indblik i de mest anvendte optiske/spektrofotometriske metoder.

Vi snakker princip, opbygning og anvendelse af IR, NIR UV/VIS med fokus på organiske analytter, og tilsvarende AAS og ICP til analyse af metaller. Der vil være mulighed for at afprøve teknikkerne på laboratorierne. Så tag evt. dit eget synteseprodukt med og få et IR spektrum med hjem.

Medbring evt. din hjemmebryg, hvor vi lynhurtigt måler alkoholprocenten ved NIR anvendelse. Der vil også være mulighed for at bestemme koncentrationen af C-vitamin i en prøve.

Proteiner er styrende i cellers metabolisme. For at forstå disse processer er oprensning og karakterisering af proteiner og enzymer centralt.

Vi gennemgår forskellige metoder til oprensning af både intra- og extracellulære proteiner samt metoder til karakterisering, aktivitets- koncentrationsbestemmelse.

Efterfølgende vil I prøve oprensning af gammaglobulin, IgG, fra serum ved to typer kromatografi (manuelt og automatisk) samt efterfølgende karakterisering ved den immunkemiske metode dotblot.

Fødevareproduktion har fokus på, at fødevarer er sunde, smager godt, er sikre at konsumere samt bevarer en god fødevarekvalitet igennem hele produktets levetid. Øget holdbarhed er med til at reducere madspild.

Vi gennemgår forskellige ingredienser og tilsætningsstoffer samt deres betydning for at kunne producere bæredygtige og sunde fødevarer med den ønskede smag og konsistens. Desuden vil vi komme ind på forskellige analyser i forhold til funktionalitet.

Efterfølgende vil I prøve at fremstille drikkeyoghurt ved brug af homogenisator. Produktet vil I analysere ved forskellige fysiske/kemiske analyser, bl.a. struktur, funktionalitet, sensorik, viskositet, tørstof, vandaktivitet m.fl.

For at undgå øget belastning af vandmiljø, jord og grundvand renses spildevandet, før det udledes. Ved rensningen reduceres/fjernes indholdet af organisk stof, kvælstof og fosfor ved mekaniske, kemiske og biologiske processer. Vi gennemgår renseprocesserne samt udfordringer i forskellige trin.

Efterfølgende arbejder vi med undersøgelse af processer på renseanlæg, f.eks. omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor samt hæmning af processer ved forskellige kemiske, biologiske og fysiske analyser.

Praktisk info

Arrangementet koster 0 kr. Ved udeblivelse uden afbud opkræves du et no-show-fee på kr. 300.

Arrangementet foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J. Der er gratis parkering lige ved døren.

Tilmeldingsfristen for fagdagen er den 3. oktober.

Tilmelding

For at deltage i fagforløbene udfylder du nedenstående formular.

De persondata, du oplyser til Erhvervsakademi Aarhus via denne formular, anvender vi til at håndtere din henvendelse. Vi passer godt på de persondata, vi bliver betroet, og behandler dem efter gældende lovgivning. Læs mere i vores persondatapolitik

Vi sender en kvittering pr. e-mail ved udfyldelse af nedenstående tilmeldingsformular.

Vi glæder os til at se dig.

Find mere hjælp og inspiration

Ønsker I flere ideer, inspiration eller viden til jeres studerende?

Så vil vi meget gerne hjælpe jer og jeres studerende. Vi har samlet en række tilbud, I som medarbejder og studerende kan benytte jer af.