Information om SU

Du kan først søge SU fra 10. august 2019

Du kan tidligst søge SU fra 10. august 2019.

Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket.

Du skal søge SU på su.dk

Du skal søge om SU på su.dk

Du skal angive startdato for uddannelsen til 0919.

I feltet 'Vælg uddannelsessted' skal du vælge 'Erhvervsakademi Århus'.

Særligt for dig, der starter på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse

Hvis du afsluttede din erhvervsakademiuddannelse i juni 2019, kan du få SU i juli og august. Du kan tidligst søge SU fra 13. juli - og du skal senest søge 31. juli. Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket - og hvis du søger senere, vil din SU for juli være tabt. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0719. Du skal ikke forlænge din studieperiode, men du skal søge SU til en ny uddannelse.

Hvis du har haft pause mellem dine to uddannelser, kan du få SU fra september. Du kan tidligst søge SU fra 10. august. Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0919.

Jeg har brug for SPS (specialpædagogisk støtte)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du søge SPS.

Du kan søge om SPS så snart, du har modtaget dit optagelsesbrev. Du skal kontakte vores SPS-vejleder og aftale et møde, så I sammen kan skrive ansøgningen. På denne måde kan du modtage din støtte hurtigst muligt. SPS administreres og tildeles af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, men du kan få vejledning og søge om støtten via Erhvervsakademi Aarhus’ SPS-vejledning. Bemærk at det ikke er vejlederne, der vurderer din sag.

Læs mere om SPS her

Få rabat på transport 

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og får SU, kan du få rabat på din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Du søger om et Ungdomskort på ungdomskort.dk med NemID. Du kan søge fra 10. august.

I visse tilfælde kan du få kilometerpenge, hvis du kører i egen bil. Kilometerpenge er for dig, som har langt til dit uddannelsessted og derfor ikke kan tage offentlig transport. Sådan søger du kilometerpenge

 

Få svar hos vores SU- og SPS-vejleder

Find åbningstider og kontaktinfo her