Handicaptillæg

Handicaptillæg er for dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører at du ikke har mulighed for at have og fastholde et arbejde sideløbende med din uddannelse.

Du skal søge om handicaptillæg på www.su.dk. Her udfylder du ansøgningsskemaet og uploader relevant dokumentation. Din ansøgning sendes herefter videre til behandling hos SU-styrelsen. Du kan få vejledning hos din SU-vejleder på erhvervsakademiet.

Ansøgningen behandles hos SU-styrelsen, og behandlingstiden er på ca. fire måneder. I vanskelige sager kan behandlingstiden dog trække yderligere ud.

Hvis du bliver syg under din uddannelse, skal du – for at få tillægsklip – kunne påvise en forværring af din normale sundhedstilstand. Du kan selvfølgelig få tillæg ved sygdom, hvis du kan dokumentere, at sygdommen ikke hænger sammen med din fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som udløser dit handicaptillæg.

Få svar hos vores SU- og SPS-vejleder

Find åbningstider og kontaktinfo her