Fagligt tema: Forretningsmodeller – også de digitale – skaber værdi for virksomhederne

En forretningsmodel beskriver rationalet bag, hvordan en organisation skaber, leverer og fastholder værdi for virksomheder og organisationer. På tre lektioner bliver eleverne klogere på arbejdet med forretningsmodeller.

Målgruppe

Elever fra STX og HTX med interesse for handel (salg og markedsføring).

Indhold

  • Hvordan skaber forretningsmodeller værdi for virksomheder?
  • Hvad betyder de digitale muligheder for forretningsmodellen?
  • Kan man blive inspireret af Nespresso, Ryan Air og Apple?

Organisering og faglighed

Vi har undervisning til ca. 3 lektioner for 10-30 elever – eller andet efter nærmere aftale.

Temaet er relevant i fx faget ’samfundsfag’.

Det faglige oplæg kombineres med cases og elevaktiviteter – og evt. ekskursion, hvis det kan arrangeres. Vi ser også på, hvilke relevante jobs inden for temaet, dimittender fra vores professionsbacheloruddannelser typisk får.

Tid og sted

I skal ringe og aftale dato og tidspunkt på telefon 7228 6020 eller sende en mail til vejledning@eaaa.dk

Stedet er også op til jer. Vi kan komme ud til jer – eller I er velkomne til at besøge os.