Faglige temaer

For ansatte på ungdomsuddannelserne

Den moderne værdiskabende økonomifunktion

3 lektioner, hvor vi ser på fremtidens store krav til økonomifunktionen og dens medarbejdere.

Digitale løsninger til virksomheder

3-5 lektioner, hvor eleverne arbejder med et konkret virksomhedsbehov for en digital løsning og dermed får et styrket karriereperspektiv i forhold til at tage en videregående uddannelse inden for bl.a. web- og mobilløsninger.

Forretningsmodeller – også de digitale – skaber værdi for virksomhederne

3 lektioner, hvor eleverne bliver klogere på arbejdet med forretningsmodeller.

Gæsteservice, værtskab og servicedesign

3 lektioner, hvor eleverne får indblik i hvordan servicebranchen arbejder strategisk og praktisk med at designe gode gæsteoplevelse.

Innovation

3 lektioner, hvor vi præsenterer eleverne for forskellige tilgange til at arbejde med innovation - bl.a. design thinking.

Miljøteknologi – spildevandsrensning

6 lektioner, hvor eleverne via en praktisk gennemgang af akademiets spildevandsanlæg får nye vinkler på undervisningen i kemi og mikrobiologi.

Robotter i væksthuse – automationsløsninger i planteproduktionen

3 lektioner, hvor vi ser på, hvordan nye robot- og automationsteknologier forandrer arbejdsgangene på gartnerier og planteskoler.

Skadedyrsbekæmpelse – kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier og planteskoler?

3 lektioner, hvor vi sætter fagene biologi og kemi i spil – med fokus på bæredygtig drift i fremtidens væksthuse

Økonomibranchen er slet ikke kedelig!

1 lektion, hvor vi præsenterer jeres elever for job- og videreuddannelsesmuligheder inden for økonomistyring og revision.