Book faglige lektioner

For ansatte på ungdomsuddannelserne

Den moderne værdiskabende økonomifunktion

3 lektioner, hvor vi ser på fremtidens store krav til økonomifunktionen og dens medarbejdere. For HHX-elever med fagene virksomhedsøkonomi / økonomistyring.

Digitale løsninger til virksomheder

3-5 lektioner, hvor eleverne arbejder med et konkret virksomhedsbehov for en digital løsning. For elever fra HTX, HF, HHX og EUD til fagene teknologi, informatik, it, erhvervsøkonomi eller markedskommunikation.

Forretningsmodeller – også de digitale – skaber værdi for virksomhederne

3 lektioner, hvor eleverne bliver klogere på arbejdet med forretningsmodeller. For elever fra STX og HTX med interesse for handel, salg og markedsføring

Gæsteservice, værtskab og servicedesign

3 lektioner, hvor eleverne får indblik i hvordan servicebranchen arbejder strategisk og praktisk med at designe gode gæsteoplevelse. For elver fra HTX og STX

Innovation

3 lektioner som en workshop, hvor eleverne arbejder med innovation - bl.a. design thinking. For elever fra EUX Business, HHX og STX - særligt for elever med erhvervsøkonomi eller innovation som valgfag

Miljøteknologi – spildevandsrensning

6 lektioner giver eleverne nye vinkler på undervisningen i kemi og mikrobiolog via arbejdet med akademiets spildevandsanlæg. For HTX og STX-elever med biologi på minimum B-niveau.

Robotter i væksthuse – automationsløsninger i planteproduktionen

3 lektioner, hvor vi ser på, hvordan nye robot- og automationsteknologier forandrer arbejdsgange på gartnerier / planteskoler. For elever fra EUX-gartner, STX og HTX med biologi på minimum B-niveau.

Skadedyrsbekæmpelse – kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier og planteskoler?

3 lektioner, hvor vi sætter fagene biologi og kemi i spil – med fokus på bæredygtig drift i fremtidens væksthuse. For elever fra EUX-gartner, HF, STX og HTX med biologi på minimum B-niveau.

Økonomibranchen er slet ikke kedelig!

1 lektion, hvor vi præsenterer jeres elever for job- og videreuddannelsesmuligheder inden for økonomistyring og revision. For STX og HHX til virksomhedsøkonomi på A-niveau