Fagligt tema: Skadedyrsbekæmpelse - kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier?

For elever fra EUX-gartner, HF, STX og HTX med biologi på minimum B-niveau

Få sat fagene biologi og kemi i spil på en relevant og inspirerende måde – med fokus på bæredygtig drift i fremtidens væksthuse. Med forløbet vil eleverne opleve, hvordan de kan anvende deres faglighed i praksis, fx i et kommende job inden for gartneribranchen.

Målgruppe

Forløbet er for elever fra EUX-gartner, HF, STX og HTX. Vi anbefaler, at eleverne har biologi på min. B-niveau.

Indhold

  • Miljøudfordringer hos gartnerierne: Pesticider, pryd- og fødevareproduktion
  • Kan biologisk bekæmpelse erstatte kemisk sprøjtning?
  • Hvilke nyttedyr kan med fordel anvendes i bekæmpelsen af en bestemt skadevolder?
  • Hvordan udsættes nyttedyr i produktionsgartnerier?

Organisering og faglighed

Vi har undervisning til ca. 3 lektioner for 10-30 elever – eller andet efter nærmere aftale.

Undervisningen består af faglige oplæg, case-arbejde for de studerende og evt. et virksomhedsbesøg, hvis det kan arrangeres.

Tid og sted

Stedet er op til jer. Vi kan komme ud til jer og afholde lektionerne  – eller I er velkomne til at besøge Erhvervsakademi Aarhus.

Tidspunkt aftaler vi sammen.

I kan enten ringe og aftale dato og tidspunkt på telefon 7228 6020, sende en mail til vejledning@eaaa.dk eller udfylde denne formular