Book faglige lektioner

Tilbud til ungdomsuddannelserne, som varetages af en stor gruppe studenterundervisere fra en bred vifte af uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus.

Vi tilbyder undervisning inden for en lang række emner, fx økonomi, digitalisering, service, event, innovation og miljøteknologi.

Studenterunderviserne udvikler selv undervisningsmaterialet med udgangspunkt i netop deres studiers faglighed. De sparrer løbende med deres undervisere, som byder ind med gode idéer og konstruktiv feedback.

Ud over den faglige undervisning tilbyder studenterunderviserne også et kig ind i livet som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. De svarer gerne på spørgsmål om studieliv, lektiemængde og fremtidsmuligheder.

Nedenstående er eksempler på emner, studenterunderviserne kan undervise i. Har I et andet emne i tankerne, så vil vi meget gerne prøve at opfylde jeres ønske. Kontakt endelig brobygningskoordinator Pernille Eleonora Yde Dieckmann på pdi@eaaa.dk eller telefon 7228 6497.