Oplæg for undervisere og vejledere

Studievejlederne fra Erhvervsakademi Aarhus tilbyder et 1-2 times oplæg for en gruppe undervisere/vejledere fra ungdomsuddannelserne om, hvilke undervisningsformer og karrieremuligheder vi tilbyder studerende på erhvervsakademierne. 

Målgruppe

Oplægget holdes for en gruppe undervisere eller vejledere fra en ungdomsuddannelse.

Indhold

Til oplægget får I svar på:

  • Hvilken pædagogik og hvilke rammer er der for undervisningen på et erhvervsakademi?
  • Hvilket karriereperspektiv har erhvervsakademiets dimittender?
  • Hvilken videreuddannelsesmuligheder er der efter endt uddannelse?

Tid og sted

Oplægget varer ca. 1-2 timer.

I ringer og aftaler dato og tidspunk, som passer jer, på telefon 7228 6020 eller sender en mail til vejledning@eaaa.dk

Stedet er også op til jer. Vi kan komme ud til jer – eller I er velkomne til at besøge os.