Svend Secher Dam

Svend Secher Dam
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Laborant
Miljøteknolog
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
ssd@eaaa.dk
Direkte
7228 6486