Svend Secher Dam

Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Laborant
Miljøteknolog
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
ssd@eaaa.dk
Direkte
7228 6486