Nynne C. Hartung Skals

Nynne Hartung
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Jordbrugsteknolog
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Adresse
Tretommervej 31, 8240 Risskov
Mail
nyh@eaaa.dk
Direkte
7228 6420