Marianne Jepsen

Marianne Jepsen
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Jordbrugsteknolog
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Adresse
Tretommervej 31, 8240 Risskov
Mail
mjep@eaaa.dk
Direkte
7228 6441