Lars Villemoes

Lars Villemoes (1)
Stilling
uddannelseschef
Afdeling/uddannelse
Jordbrugsteknolog
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Byggekoordinator
Adresse
Tretommervej 31, 8240 Risskov
Mail
lv@eaaa.dk
Direkte
7228 6401
Mobil
4188 3101