Lars Munk Nielsen

Lars Nielsen
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Miljøteknolog
Jordbrugsteknolog
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Mail
ljmn@eaaa.dk
Direkte
7228 6431