Jørn Martin Hajek

Joern Martin Hajek
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Datamatiker
Professionsbachelor i softwareudvikling
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi
Adresse
Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Mail
jhaj@eaaa.dk
Direkte
7228 6366