Helle Matzen

Helle Matzen
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Miljøteknolog
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
helm@eaaa.dk
Direkte
7228 6462