Helle Jeppesen

Helle Jeppesen
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Miljøteknolog
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
hjep@eaaa.dk
Direkte
7228 6464