Erik Lomstein

Erik Lomstein
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Miljøteknolog
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
elo@eaaa.dk
Direkte
7228 6466