Erik Lomstein

Erik Lomstein
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Miljøteknolog
Forsknings- og innovationsafdeling
Adresse
Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Mail
elo@eaaa.dk
Direkte
7228 6466