Erik Hørning

Erik Hoerning
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Jordbrugsteknolog
Adresse
Tretommervej 31, 8240 Risskov
Mail
eho@eaaa.dk
Direkte
7228 6409