Carl Christian Hansen

Carl Christian Hansen
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
ccha@eaaa.dk
Direkte
7228 6458