Bjørn Petrat-Melin

Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Miljøteknolog
Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation
Forsknings- og innovationsafdeling
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
bmel@eaaa.dk
Direkte
7228 6469