Bjørn Petrat-Melin

Bjoern Petrat Melin
Stilling
adjunkt
Afdeling/uddannelse
Laborant
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Miljøteknolog
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
Forsknings- og innovationsafdeling
Adresse
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
bmel@eaaa.dk
Direkte
7228 6469
Forskningsprojekt
Plantebaseret mad storhitter