Anna Karina Kjeldsen

Anna Karina Kjeldsen
Stilling
lektor
Afdeling/uddannelse
Professionsbachelor i international handel og markedsføring
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Adresse
Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Mail
akkj@eaaa.dk
Direkte
7228 6146