Finansieringsdag

Hvilke muligheder har startup-virksomheder for finansiering?

Sted: Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 48, 8260 Viby
Tid: - 15:00

Få indsigt i alternative finansieringsmodeller/-former – for dig, som skal rådgive startup-virksomheder, ønsker at starte en virksomhed eller måske allerede har en startup-virksomhed.

 Alle får mulighed for at høre de professionelles bud på finansieringsmuligheder, vurderingskriterier, prisfastsættelse af virksomheder, danne netværk, lave aftaler og få gode råd.

Foreløbigt program

08.30: Velkomst og dagens program v/Jesper Nørskov
08.40-09.05: E&Y - Det gælder om at være velforberedt v/Steffen Bach
09.05-09.25: Hvordan kan advokaten hjælpe? Kammeradvokat Anders Schutze
09.25- 10.00: Danske Bank v/Anders Bannebjerg
10.00 – 10.15 Pause
10.15 - 10.40: Business angels v/Lone Lindquist
10.40-11.10: First Agenda. Kasper Lyhr: Fra tanke til realisering, finansieret med kloge penge
11.10-11.40: Vækstfonden
11.40-12.00 Connect Danmark – Hvad kræver det - pitch? v/Finn Bødtker
12.00-13.00 Frokost
13.00 -15.00: Individuelle aftaler med oplægsholderne

Booking af aftaler er sket i forbindelse med tilmelding. 

Du skal påregne ca. 3-4 timers forberedelse og desuden 1-2 timers efterbehandling af det udleverede materiale (svarende til ca. 20 timer i alt). 

Tilmelding

Tilmelding sker gennem en underviser eller koordinatorer i GROW – tilmeldingslisten kommer rundt i klassen. Tilmelding er bindende, da den udløser en frokostbillet.

Der gives diplom for deltagelse efter besvarelse af en lille test. Link til test i SurveyXact sendes på mail.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Susanne Østergaard Olsen på suol@eaaa.dk eller Jesper Nørskov på noje@eaaa.dk