Quickwins i indkøbsarbejdet

Sådan kan indkøbsfunktionen øge sin værdi og gå fra at være et omkostningscenter til at blive værdiskaber.

Forskningsprojektet giver anbefalinger til, hvilke tiltag indkøbsfunktionen i mindre fremstillingsvirksomheder kan implementere for at øge sin værdi i organisationen.

Når indkøbsfunktionen i mindre fremstillingsvirksomheder udvikler sin værdiskabelse, kan de flytte funktionen fra at være et reaktivt omkostningscenter til at være en proaktiv værdiskabende funktion, som medvirker til vækst og overskud.

Erhvervsakademi Aarhus vil i dette projekt undersøge, hvilke tiltag der kan give effekt ved implementering i mindre fremstillingsvirksomheder. Dette vil blandt andet undersøges via casestudier med tre fremstillingsvirksomheder. Formålet er at udforske erfaringer fra virksomhederne, så andre kan lære af dem.

Tiltag med effekt

Større virksomheder har gennem årtier arbejdet med optimering af værdiskabelse i indkøbsarbejdet. Dette er gjort gennem udvikling af en sammenhæng mellem forretningsstrategi og indkøbsstrategi, kategoristyring og konsolidering af leverandørportefølje mv. Tiltag, som har effekt i store virksomheder, har ikke nødvendigvis samme effekt i mindre virksomheder, hvor der arbejdes med færre ressourcer, begrænset erfaring og mindre indkøbsvolumen.

Quickwins til indkøbsarbejdet

Projektets resultater forventes at kommunikeres direkte til erhvervslivet gennem en e-publikation, artikler og kompetenceudviklingsforløb samt indirekte gennem opkvalificering af undervisere og dimittender.

Behov for kompetenceløft i mindre fremstillingsvirksomheder

Mindre virksomheder er, grundet deres egen begrænsede størrelse, i høj grad afhængige af tilgang af varer, services og viden udefra. Alligevel er arbejdet med tilgangen udefra, det vil sige indkøb, ofte nedprioriteret, og kompetencerne i indkøbsfunktionen er begrænsede.

Forskningen viser, at større virksomheders økonomiske performance løftes gennem strategisk indkøb og specifikke indkøbstiltag. Derfor er det interessant at identificere hvilke kompetencer, der specifikt kan løfte indkøbsarbejdet hos de mindre virksomheder.

Resultater

Læs litteraturstudiet og bliv klogere på forskning i indkøbsarbejde og modenhed i indkøbsfunktionen (pdf)

Artikel fra Supply Chain magasin - mindre produktionsvirksomheder kan få meget mere værdi ud af indkøbsarbejdet (pdf)

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: januar 2018 – juni 2019
  • Projektleder: Dorthe Bohlbro