Lederens handlingskapacitet

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil, når ledere ikke handler, og hvad årsagerne er til dette. Derudover undersøges det, hvordan lederens handlingskapacitet kan fremmes.

Dette projekt vil både frembringe viden om hvorfor – og i hvilke situationer – ledere undlader at handle på konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Dernæst undersøges det, hvad der påvirker og fremmer lederens evner og muligheder for at handle. Sigtet er at opbygge lederens handlingskapacitet og dermed medvirke til øget værdiskabelse i virksomheder.

Resultater

HR chefen: Når lederne undlader at handle, har HR en opgave (pdf).

Kort video om Boomerangeffekten, et af projektets tankevækkende resultater

Ny viden skal bidrage til værdiskabende lederadfærd

Projektet genererer ny forskningsbaseret viden om, hvordan lederens handlingskapacitet fremmes. Dette skal bidrage til ændret lederadfærd, som har værdi (også økonomisk) for virksomheder, der målrettet anvender projektets resultater.

En umiddelbar effekt af projektet vil være, at undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus’ diplomuddannelse i ledelse får tilført ny viden og nyt indhold.

Der vil desuden udarbejdes en artikel med afsæt i forskningsprojektet, og projektets resultater vil formidles på en workshop og på Erhvervsakademi Aarhus’ lederforum.

I projektet vil der laves en forundersøgelse med 100 ledere for at afdække situationer, hvor ledere selv oplever, at de har undladt at handle. Lederne giver også deres egne mulige årsagsforklaringer. Derudover vil der gennemføres interviews med ledere i organisationer samt studerende (ledere) på Erhvervsakademi Aarhus.

Ledernes handlingskapacitet skal påvirkes og forøges

Projektet tager afsæt i en mangeårig nysgerrighed omkring lederes manglende handlinger, som er skabt gennem mange samtaler med ledere, som beretter om situationer, hvor de oplever sig selv som handlingshæmmede. Lederne fortæller om både personligt ubehag i situationerne og uheldige konsekvenser for såvel dem selv, deres medarbejdere og organisationer.

Samtaler med ledere og litteraturstudier peger blandt andet på, at manglende handlingskapacitet kan resultere i vigende jobtilfredshed hos lederen og dennes medarbejdere, svækket ledereffektivitet, frustration og stress hos medarbejderne samt et øget konfliktniveau i organisationen.

Med projektets undersøgelser følger også et ønske om at påvirke og forøge ledernes handlingskapacitet, således at de beskrevne konsekvenser kan mindskes i ledernes organisationer. En forøget handlingskapacitet vil eksempelvis øge ledernes evne til at træffe beslutninger, give feedback og omsorg, løse konflikter, stille krav samt skabe gode rammebetingelser for medarbejderne.

Samarbejde med erhvervspsykolog og –forsker

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og erhvervspsykolog og –forsker Lotte Lüscher, Clavis Erhvervspsykologi, som bidrager med sparring i projektet.

Projektperiode og kontaktperson