Forsknings- og innovationsprojekter

Vores forsknings- og innovationsprojekter skal frembringe ny viden, som er anvendelsesorienteret og rettet mod både private og offentlige virksomheder. 

Vi gennemfører projekterne i samarbejde med virksomheder, studerende og andre videninstitutioner. Projekterne dækker en lang række fagområder lige fra teknologiske udfordringer over miljøoptimerende løsninger til virksomheders forretningsudvikling. 

Vi har løbende 15-20 projekter igang. Læs om udvalgte projekter her:

 

BOOST motivation

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil for studerende og undervisere, når perspektivet er motivation og læring blandt studerende på erhvervsakademierne i Danmark.

BOOST Potentialet – karakteruddannelse til det 21. århundredes arbejdsmarked

I projektet undersøges det om, hvorvidt Erhvervsakademi Aarhus som uddannelsesinstitution kan arbejde aktivt med at styrke de studerendes karakteregenskaber og personlige kompetencer for at gøre dem klar til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked.

Bottom-up drevet strategisk kompetenceudvikling

Forskningsprojektet vil i højere grad gøre den enkelte medarbejders indsigt og drivkraft afgørende i danske virksomheder ved hjælp af kompetenceudvikling.

Bæredygtighed og konkurrencefordel i storskala-svineproduktion

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage en forståelse af, hvordan markedskræfterne økonomisk kan drive en intensiv storskalaproduktion af svin.

Datakompetente studerende

Med det mål at skabe datakompetente studerende udvikler projektet undervisningen i grundlæggende datahåndtering og -forståelse på Erhvervsakademi Aarhus

Det skal du vide om WordPress

Folk med solide WordPress-kompetencer efterspørges af virksomheder. Mange virksomheder bruger WordPress som salgs- eller kommunikationskanal, men hvad skal man vide for at kunne løfte morgendagens udfordringer med WordPress?

Diversity management i Danmark og Frankrig

Forskningsprojektet undersøger de forskellige tilgange til diversity management hos Arla i Danmark og Peugeot i Frankrig.

Drænvand fra kunstgræsbaner

Der falder mere og mere regn. Og det belaster kloaknet og rensningsanlæg. Forskningsprojektet vil finde en effektiv og miljørigtig rensningsmetode til lokal afledning af regnvand, så grundvand og vandløb ikke tager skade.

Etik i daglig ledelse

Forskningsprojektet undersøger og bidrager med indsigt i, hvordan etiske overvejelser kan understøtte vellykket ledelsespraksis.

Flipped classroom – muligheder og barrierer?

Forskningsprojektet undersøger, om video i undervisningen højner de studerendes motivation og faglige niveau.

Forretningsudvikling med studerende

Forskningsprojektet undersøger, hvordan konsulenter og studerende sammen kan hjælpe virksomheder med forretningsudvikling.

Forskellige skærme – hvilket indhold skal brugeren møde?

Forskningsprojektet undersøger, hvordan digitalt indhold kan prioriteres og præsenteres effektivt til forskellige brugergrupper, når indhold flyder på tværs af platforme og kanaler.

Fra minus til plus - den værdiskabende økonomifunktion

Hvordan kan mellemstore virksomheder udvikle deres økonomifunktion, så den skaber større værdi for organisationen og ledelsen?

Fremtidens fagportrætter

Om jobfunktioner i produktionen af grafiske brugergrænseflader.

Få dine kunder til at elske din webshop

Kan Content Marketing forbedre brugeroplevelsen i e-handel?

How R You

Projektet vil forbedre patienters sundhed via løbende overvågning ved hjælp af elektroniske sensorer og en mobilapplikation. Herigennem kan målrettet individuel behandling etableres.

Hurtig, økonomisk og miljøoptimeret screening for uønskede kemikalier

Forskningsprojektet vil skabe en økonomisk og mere miljøvenlig metode til screening af uønskede kemikalier

Hvad er effekten af teambuilding?

Hvad skal der til for, at teambuilding får den ønskede effekt, således at indsatsen styrker teamets positive udvikling?

Internationalisering af videregående uddannelser

Projektet har til formål at afdække og rådgive omkring internationalisering af videregående uddannelser på institutionelt niveau samt udfordringerne i det interkulturelle læringsrum.

Kan teknologi skabe bedre kundeoplevelser?

Kan anvendelse af teknologier i fysiske butikker tiltrække flere kunder?

Karakterdesign i branding

Forskningsprojektets mål er at lave guide i form af en bog til designere og virksomheder, der vil levendegøre deres brand med en karakter.

Kulturel intelligens som katalysator for globalt engagement hos ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan viden om kulturel intelligens kan fremme det globale engagement hos ledelsesstuderende på Erhvervsakademi Aarhus.

Lederens handlingskapacitet

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil, når ledere ikke handler, og hvad årsagerne er til dette. Derudover undersøges det, hvordan lederens handlingskapacitet kan fremmes.

Leukæmi-app til kræftramte børn

Ny applikation skal inddrage kræftramte børn og deres forældre i individuelle behandlingsforløb.

Megatrends på jobmarkedet

Megatrends i it-jobmarkedet som følge af nye computerteknologier - hvilke kompetencer kræver fremtidens jobmarked?

Momentum – entreprenørskab på formel

Erhvervsakademi Aarhus har i mere end 10 år udbudt og satset på uddannelser inden for entreprenørskabsområdet, som skal…

Ny computerteknologi til avanceret genoplivning

Dette projekt har udviklet en applikation til avanceret genoplivning. Applikationen vejleder sundhedspersonale om tidsstyring, hjertelungeredning og medicinering under avanceret genoplivning efter hjertestop.

Ny tilgang til efter- og videreuddannelse af ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan transfer og transformativ læring kan fremmes på efter- og videreuddannelserne for ledere, ved at tage udgangspunkt i den enkelte leders konkrete udfordringer i dagligdagen.

Plantebaseret mad storhitter – men kan det holde?

En af tidens helt store fødevaretrends er plantebaserede fødevarer. Projektet vil bidrage med ny viden om mikrobiologisk holdbarhed, som kan forkorte udviklingsprocessen for produkter af denne type.

Quickwins i indkøbsarbejdet

Sådan kan indkøbsfunktionen øge sin værdi og gå fra at være et omkostningscenter til at blive værdiskaber.

Small Data - Big Business?

Webshops skal anvende small data effektivt i deres forretningsudvikling.

Smart glass i landbruget

Forskningsprojektet vil effektivisere arbejdsgange i landbruget ved brug af Google Glass og udvikling af nye applikationer.

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter - fra midler til resultater

Forskningsprojektet vil afdække de mønstre og den læring, der har været i forbindelse med professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes måde at omsætte midlerne inden for ordningen 'Praksisnær Innovation'.

Sælg dig til vækst

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder udvikle deres salgs- og marketingkompetencer – og i hvilket omfang kan det bidrage til vækst?

Sæt fokus på trivsel

Forskningsprojektet undersøger, hvad der sker, når en organisation sætter fokus på trivsel.

Tillid i danske landbrug i Østeuropa

Forskningsprojektet vil undersøge værdien af tillid i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa. Endvidere undersøges, hvilke særlige tiltag man gør i virksomhederne, og om det bidrager til øget tillid og øget effektivitet.

Tillid og ledelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan danske og britiske mellemlederes tillid til topledelsen påvirker disse toplederes ledelsesadfærd og forandringssucces.

Vandbakterier i olieindustrien

Projektet udvikler analysemetoder som bestemmer koncentrationen af bakterier som forudsiger problemer i olievindingssystemerne; forsuring og biokorrosion.

Verdensgrise

Forskningsprojektet vil identificere tekniske muligheder for at få miljøstyring, dyrevelfærd og økonomi til at gå hånd i hånd i dansk svineproduktion.

Øget overlevelse blandt pattegrise

Forskningsprojekt har skabt værktøjer til at forbedre overlevelse blandt pattegrise.