Forsknings- og innovationsprojekter

Vores forsknings- og innovationsprojekter skal frembringe ny viden, som er anvendelsesorienteret og rettet mod både private og offentlige virksomheder. 

Vi gennemfører projekterne i samarbejde med virksomheder, studerende og andre videninstitutioner. Projekterne dækker en lang række fagområder lige fra teknologiske udfordringer over miljøoptimerende løsninger til virksomheders forretningsudvikling. 

Vi har løbende 15-20 projekter igang. Læs om udvalgte projekter her:

 

BOOST motivation

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil for studerende og undervisere, når perspektivet er motivation og læring blandt studerende på erhvervsakademierne i Danmark.Læs mere

Bottom-up drevet strategisk kompetenceudvikling

Forskningsprojektet vil i højere grad gøre den enkelte medarbejders indsigt og drivkraft afgørende i danske virksomheder ved hjælp af kompetenceudvikling. Læs mere

Bæredygtighed og konkurrencefordel i storskala-svineproduktion

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage en forståelse af, hvordan markedskræfterne økonomisk kan drive en intensiv storskalaproduktion af svin.Læs mere

Det skal du vide om WordPress

Folk med solide WordPress-kompetencer efterspørges af virksomheder. Mange virksomheder bruger WordPress som salgs- eller kommunikationskanal, men hvad skal man vide for at kunne løfte morgendagens udfordringer med WordPress? Læs mere

Diversity management i Danmark og Frankrig

Forskningsprojektet undersøger de forskellige tilgange til diversity management hos Arla i Danmark og Peugeot i Frankrig.Læs mere

Drænvand fra kunstgræsbaner

Der falder mere og mere regn. Og det belaster kloaknet og rensningsanlæg. Forskningsprojektet vil finde en effektiv og miljørigtig rensningsmetode til lokal afledning af regnvand, så grundvand og vandløb ikke tager skade.Læs mere

Etik i daglig ledelse

Forskningsprojektet undersøger og bidrager med indsigt i, hvordan etiske overvejelser kan understøtte vellykket ledelsespraksis.Læs mere

Flipped classroom – muligheder og barrierer?

Forskningsprojektet undersøger, om video i undervisningen højner de studerendes motivation og faglige niveau.Læs mere

Forretningsudvikling med studerende

Forskningsprojektet undersøger, hvordan konsulenter og studerende sammen kan hjælpe virksomheder med forretningsudvikling.Læs mere

Forskellige skærme – hvilket indhold skal brugeren møde?

Forskningsprojektet undersøger, hvordan digitalt indhold kan prioriteres og præsenteres effektivt til forskellige brugergrupper, når indhold flyder på tværs af platforme og kanaler.Læs mere

Fra minus til plus - den værdiskabende økonomifunktion

Hvordan kan mellemstore virksomheder udvikle deres økonomifunktion, så den skaber større værdi for organisationen og ledelsen?Læs mere

Få dine kunder til at elske din webshop

Kan Content Marketing forbedre brugeroplevelsen i e-handel?Læs mere

How R You

Projektet vil forbedre patienters sundhed via løbende overvågning ved hjælp af elektroniske sensorer og en mobilapplikation. Herigennem kan målrettet individuel behandling etableres. Læs mere

Hurtig og miljøoptimeret screening for uønskede kemikalier

Forskningsprojektet vil skabe en økonomisk og mere miljøvenlig metode til screening af uønskede kemikalierLæs mere

Hvad er effekten af teambuilding?

Hvad skal der til for, at teambuilding får den ønskede effekt, således at indsatsen styrker teamets positive udvikling?Læs mere

Internationalisering af videregående uddannelser

Projektet har til formål at afdække og rådgive omkring internationalisering af videregående uddannelser på institutionelt niveau samt udfordringerne i det interkulturelle læringsrum. Læs mere

Kan teknologi skabe bedre kundeoplevelser?

Kan anvendelse af teknologier i fysiske butikker tiltrække flere kunder?Læs mere

Karakterdesign i branding

Forskningsprojektets mål er, at lave guide i form af en bog til designere og virksomheder, der vil levendegøre deres brand med en karakter.Læs mere

Lederens handlingskapacitet

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil, når ledere ikke handler, og hvad årsagerne er til dette. Derudover undersøges det, hvordan lederens handlingskapacitet kan fremmes.Læs mere

Leukæmi-app til kræftramte børn

Ny applikation skal inddrage kræftramte børn og deres forældre i individuelle behandlingsforløb. Læs mere

Momentum – entreprenørskab på formel

Erhvervsakademi Aarhus har i mere end 10 år udbudt og satset på uddannelser inden for entreprenørskabsområdet, som skal…Læs mere

Ny tilgang til efter- og videreuddannelse af ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan transfer og transformativ læring kan fremmes på efter- og videreuddannelserne for ledere, ved at tage udgangspunkt i den enkelte leders konkrete udfordringer i dagligdagen. Læs mere

Small Data - Big Business

Webshops skal anvende small data effektivt i deres forretningsudvikling.Læs mere

Smart glass i landbruget

Forskningsprojektet vil effektivisere arbejdsgange i landbruget ved brug af Google Glass og udvikling af nye applikationer. Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter - fra midler til resultater

Forskningsprojektet vil afdække de mønstre og den læring, der har været i forbindelse med professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes måde at omsætte midlerne inden for ordningen 'Praksisnær Innovation'.Læs mere

Sælg dig til vækst

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder udvikle deres salgs- og marketingkompetencer – og i hvilket omfang kan det bidrage til vækst?Læs mere

Tillid i danske landbrug i Østeuropa

Forskningsprojektet vil undersøge værdien af tillid i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa. Endvidere undersøges, hvilke særlige tiltag man gør i virksomhederne, og om det bidrager til øget tillid og øget effektivitet.Læs mere

Tillid og ledelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan danske og britiske mellemlederes tillid til topledelsen påvirker disse toplederes ledelsesadfærd og forandringssucces.Læs mere

Vandbakterier i olieindustrien

Projektet udvikler analysemetoder som bestemmer koncentrationen af bakterier som forudsiger problemer i olievindingssystemerne; forsuring og biokorrosion.Læs mere

Verdensgrise

Forskningsprojektet vil identificere tekniske muligheder for at få miljøstyring, dyrevelfærd og økonomi til at gå hånd i hånd i dansk svineproduktion.Læs mere

Øget overlevelse blandt pattegrise

Forskningsprojekt har skabt værktøjer til at forbedre overlevelse blandt pattegrise.Læs mere