Udvikling af kommunikationsapplikation for IT-forum Midtjylland

Erhvervsakademi Aarhus udviklede en kommunikationsapp til IT-forum Midtjylland.

Projektet havde til formål at udvikle en mobilapplikation til IT-forum Midtjylland. IT-forum Midtjylland ønskede en mobilapplikation til at forbedre kommunikationen til og mellem sine medlemmer bl.a. ved specifikke arrangementer.

Applikationen skulle fungere på de mest udbredte smartphone-platforme. Den skulle vise generelle kontaktoplysninger og information om IT-forums arrangementer, og samtidig skulle det være muligt at tilmelde sig arrangementer via applikationen. I løbet af udviklingsperioden indkredsede holdet i fællesskab andre muligheder.

Projektet blev etableret med deltagelse af medarbejdere fra IT-forum samt studerende og undervisere fra erhvervsakademiet.

De studerende indgik i projektgruppen og blev tilbudt at gennemføre deres praktik- og hovedopgave i forbindelse med projektet, ligesom underviserne indgik i projektgruppen og fungerede som vejledere for de studerende.

Udbytte

  • Projektet gav IT-forum en vigtig kommunikationsplatform i form af en mobilapplikation. Denne vil forbedre kommunikation til medlemmer, potentielle nye medlemmer og deltagere ved IT-forums arrangementer. Målet var yderligere, at app’en øger IT-forums brandingværdi.
  • Medlemsservicen generelt og synlighed af arrangementer vil øges via applikationen.
  • Erhvervsakademiets undervisere og studerende fik praktisk indsigt i dé udfordringer, som aftager af mobil software har, f.eks. mht. brugervenlighed og vedligeholdelse af dataindhold.
  • De studerende og undervisere fik konkret praktisk erfaring med udvikling, færdiggørelse og udbredelse af mobile applikationer.

Samarbejdspartnere

It-forum
Uddannelses- og Forskningsministeriets ordning ’Praksisnær Innovation'

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 15. oktober 2013 – 31. maj 2014
  • Projektleder: Morten Mathiasen