Skalering af forretningsidé hos Applicators

Applicators udviklede forretningsmodel i samarbejde med studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervsakademi Aarhus bidrog med nyeste viden omkring forretningsudvikling og innovation til IT-virksomheden Applicators. Med udgangspunkt i virksomhedens ønske om lancering af et nyt produkt – et webbaseret time- og sagsstyringssystem, samarbejdede erhvervsakademiet og Applicators om udvikling af konkrete forslag til Applicators fremtidige forretningsmodel for det nye produkt.

Virksomheden skulle i samarbejde med studerende og undervisere udvikle og afteste en forretningsmodel for lancering af time- og sagsstyringsværktøjet til en bredere målgruppe. Forretningsmodellen skulle blandt andet omfatte produktets grundlæggende karakteristika, målgruppe og distribution. Erhvervsakademi Aarhus kunne med sit praksisnære virke og videngrundlag bidrage med unikke kompetencer.

Udbytte

  • Inddragelse af studerende i processen med at udvikle konkrete forslag til et nyt forretningskoncept sikrede, at såvel virksomhed, undervisere og studerende blev udfordret i at sammentænke praksis og teori.
  • Resultatet af den innovative proces var konkrete anbefalinger til det færdige koncept til virksomheden og nye, praksisbaserede cases til undervisningsbrug.

Samarbejdspartnere

Applicators
Uddannelses- og Forskningsministeriets ordning ’Praksisnær Innovation'

Projektperiode og kontaktperson