Regenerering af vandboringer

Projektet ville afdække muligheden for en miljøoptimeret metode til at rense grundvandsrør.

Et renere vandmiljø og adgang til rent drikkevand er en udfordring for millioner af mennesker verden over. I Danmark er grundvandet en uovertruffen naturressource til vores vigtigste levnedsmiddel - vand. Selvom vi ofte tager vandet for givet, skal denne ressource beskyttes. Projektets omdrejningspunkt var en undersøgelse af mulighederne for en miljøoptimeret løsning til rensning af vandboringerne.

Indvindingen fra grundvandsmagasinerne under jorden sker ved hjælp af et stort antal boringer, som er samlet ved såkaldte kildepladser. Efterhånden som vandet pumpes op, tilstoppes rørene af forskellige aflejringer (eksempelvis kalk og okker). Når dette sker, skal rørene renses, hvilket oftest sker ved hjælp af kemikalier, hvor dosis og blandingsforhold ikke er baseret på et vidensgrundlag.

Dette projekt søgte at nedbringe kemikalieanvendelsen ved at udvikle en ny metode, hvor korrekt dosis og blandingsforhold tilpasses de enkelte boringers kemiske forhold.

Udbytte

Projektet ville:

  • resultere i en ny metode, som kan anvendes i vandindvindingsboringer. På kort sigt vil metoden kunne anvendes bredt i Danmark, og på længere sigt kan den nye afprøvede metode omfatte et nyt markedspotentiale for danske brøndborere på udenlandske markeder.
  • undersøge muligheden for udvikling af en mobilapplikation, som kan understøtte og udbrede arbejdet i dette projekt, og dermed understøtte brøndboreren i sin vurdering af en boring.
  • levere ny viden for branche og uddannelser i forhold til projektets fokusområder. Den nye faglige indsigt vil blive integreret i konkrete fagforløb og dermed styrke akademiets uddannelser.

Samarbejdspartnere

TREFOR
A. Højfeldt
Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. februar 2014 – 1. oktober 2014
  • Projektleder: Erik Lomstein