Håndtering af vækst i Fonden Føniks

Erhvervsakademi Aarhus hjalp Fonden Føniks med at håndtere de udfordringer, som organisationen kom ud for grundet større vækst.

Fonden Føniks, der er opholdssted for unge, gennemgik høj vækst i antallet af medarbejdere og unge. For at kunne lykkes med væksten, ønskede Fonden Føniks at arbejde med en ny værdiskabende vækststrategi med fokus på tre tiltag:               

 • At finde og udvikle et fælles sprog ift. relationen til de unge, for på den måde at have en fælles pædagogisk og sproglig platform.
 • At finde og udvikle de særlige værdier og den særlige ”Føniks-ånd”, der præger institutionen.
 • At finde og implementere det ”ekstra”, som skaber værdi for alle interessenterne: kommunerne, sagsbehandlerne, de unge, deres forældre mfl.

I forbindelse med alle tre tiltag var der en stærk sammenhæng mellem virksomheden samt underviserne og studerende på Erhvervsakademi Aarhus:

 • Undervisere fra Afdelingen for Efter- og Videreuddannelse deltog i arbejdet med at finde og udvikle et anerkendende sprog.
 • Studerende fra Erhvervsakademi Aarhus udførte analysearbejde til brug for projektet. En af de studerende blev efterfølgende hyret til at færdiggøre analysen.
 • Undervisere fra Afdelingen for Videre- og Efteruddannelse deltog ligeledes i arbejdet med at udvikle værdier og den særlige ”Føniks-ånd”.

Udbytte

Effekten hos Fonden Føniks var:

 • en skarpere og mere innovativ profil, der vil styrke dem ift. konkurrenter og brugere.
 • det anerkendende sprog vil medvirke til at styrke virksomheden i dens relation til målgrupper og interessenter.

Effekten for Erhvervsakademi Aarhus var, at:

 • de studerende fra forskellige uddannelser fik ny faglig indsigt fra nye brancher og organisationer.
 • underviserne fra Afdelingen for Videre- og Efteruddannelse fik ny viden til brug i praksisbaserede cases.
 • underviserne på markedsføringsuddannelsen fik ny viden, de kan omsætte til cases, som de kan bruge fremover på uddannelsen.

Samarbejdspartnere

Fonden Føniks
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Projektperiode og kontaktperson 

 • Projektperiode: 1. marts 2014 – 30. juni 2014
 • Projektleder: Lasse Karlberg