Det intelligente fugleskræmsel

Det moderne fugleskræmsel kan genkende de enkelte fuglearter og skræmme dem væk med udvalgte rovfuglelyde. Dette projekt medførte, at fugleskræmslet kan fjernovervåges og –styres.

For at lette det daglige arbejde med denne type fugleskræmsel, udviklede studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus et elektronisk overvågningssystem, som giver indblik i den daglige aktivitet. Systemet blev tilkoblet det mobile netværk, så overvågning kan foregå uden fysisk tilstedeværelse ved fugleskræmslet. Dette sikrer, at det bliver væsentligt nemmere at overvåge og styre fugleskræmslet på afstand.

Studerende og undervisere gennemgik sammen med virksomheden teknologivalg. Ligeledes deltog alle parter i projektet i processer fra idébearbejdning helt frem til test af den færdige løsning.

Udbytte

Projektet medførte,

  • at det intelligente fugleskræmsel fremover vil kunne fjernovervåges og – styres.
  • at overvågningssystemet vil skabe værdi for både virksomhed og kunder, da begge vil få stort indblik i den daglige aktivitet omkring fugleskræmslet.
  • en udvikling af overvågningssystemet, der vil skabe nye markedsmuligheder nationalt og internationalt for virksomheden og på sigt også for andre virksomheder.
  • et fælles udviklingsprojekt mellem virksomheden og Erhvervsakademi Aarhus, der skabte viden i virksomheden, som dermed kunne videreudvikle både software og hardware samt give erhvervsakademiet indsigt i praktiske innovationsprocesser.

Samarbejdspartnere

Wildlife Communication Technologies
Uddannelses- og Forskningsministeriets ordning ’Praksisnær Innovation'

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. februar 2014 – 31. maj 2014
  • Projektleder: Morten Mathiasen

Det intelligente fugleskræmsel