Demonstration af nyeste viden om græs og græsmarksteknologier

Bæredygtighed og grøn omstilling – nyt koncept for præsentation af græsmarksteknologier.

Formålet med græsdemonstrationer var at udbrede den nyeste viden om alt inden for dyrkning og anvendelse af kløvergræs samt demonstrere de nyeste græsmarksteknologier til danske maskinstationer og grovfoderproducenter.

Projektet havde til formål at udvikle et nyt koncept for græsdemonstration med henblik på at nå en bredere og/eller nye målgrupper for de deltagende virksomheder.

Udover græs som foder til kreaturer omfattede demonstrationen også:

  • græs som biomasse til biogas. Blandt andet har DLF Trifolium specielle sorter til formålet, hvilket er relevant for en større målgruppe.
  • produktion af økologisk gødning i kløvergræs gennem biogasanlæg, hvilket vil henvende sig til endnu en målgruppe.

Resultaterne fra projektet har bidraget til aktuelle drøftelser om bæredygtighed og grøn omstilling med praksisnære eksempler.

Projektet involverede undervisere og studerende fra jordbrugsteknologuddannelsen. 

Udbytte

Projektet resulterede i:

  • Udbredelse af nyeste viden om græs og græsteknologier til forskellige formål samt inspiration til alternative produktioner.
  • Studerende blev involveret i innovationsprocessen, trænet i formidling i eventform og erhvervede kompetencer i organisering, ligesom de blev trænet i markedsføring og personligt salg i en faglig relevant sammenhæng.
  • Et nyt koncept for afholdelse af græsdemonstrationsevents.
  • Studerende oplevede praksisnært projekt i tæt samspil med virksomheder og uddannelsen.
  • Undervisere og studerende styrkede deres faglige netværk.
  • Underviserne opnåede erfaring i og viden om integreret, praksisnært samarbejde med virksomhed/virksomheder.

Samarbejdspartnere

LMO
DLF
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Projektperiode og kontaktperson