Praksisnær innovation

Vores praksisnære innovationsprojekter fokuserer på samarbejdet mellem studerende og virksomheder. Målet er, at de studerende styrker deres færdigheder, og at virksomhederne får hjælp til at løse aktuelle udfordringer på innovative måder.

Ordningen er finansieret som en del af regeringens nationale innovationsstrategi, ”Danmark – Løsningernes Land”. Læs om udvalgte projekter her:

 

Demonstration af nyeste viden om græs og græsmarksteknologier

Bæredygtighed og grøn omstilling – nyt koncept for præsentation af græsmarksteknologier.

Det intelligente fugleskræmsel

Det moderne fugleskræmsel kan genkende de enkelte fuglearter og skræmme dem væk med udvalgte rovfuglelyde. Dette projekt medførte, at fugleskræmslet kan fjernovervåges og –styres.

Følgerne af vækst i Fonden Føniks

Erhvervsakademi Aarhus hjalp Fonden Føniks med at håndtere de udfordringer, som organisationen kom ud for grundet større vækst.

Lift-off - stedet, hvor der bliver sat strøm til idéer

Et privat væksthus samarbejdede med Erhvervsakademi Aarhus om at udvikle ny forretningsmodel ved at dele viden og erfaringer fra praksis.

Optimerede finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder

Ny drejebog inspirerede til finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder med stor indflydelse på dansk økonomi og vækst.

Randers+Radius - forretningsudvikling efter fusion

Et samarbejde mellem Randers+Radius og Erhvervsakademi Aarhus sikrede en positiv overgang efter fusion.

Regenerering af vandboringer

Projektet ville afdække muligheden for en miljøoptimeret metode til at rense grundvandsrør.

Skalering af forretningsidé hos Applicators

Applicators udviklede forretningsmodel i samarbejde med studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

Sportsbiler, velgørenhed og forretningsmodeller - Cool Car Race

Velgørenhedsarrangementet Cool Car Race udviklede sammen med Erhvervsakademi Aarhus konceptet, der skulle få arrangementet til at vokse – nationalt og måske internationalt.

Udvikling af kommunikationsapplikation for IT-forum Midtjylland

Erhvervsakademi Aarhus udviklede en kommunikationsapp til IT-forum Midtjylland.

Udvikling og skalering af forretningsmodel for Sit n’ Grill

Udvikling af innovativt grillkoncept i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Sit n’ Grill.