Øvrige projekter

Vi deltager også i andre typer af projektsamarbejde, som enten bidrager til forskning og innovation på en eller flere af akademiets uddannelser eller hjælper til at lette arbejdet på det administrative område.

 

Catch-it! Non-formal academy of activities

Projektet undersøger, om Erhvervsakademi Aarhus igennem ikke-formelle læringsmetoder kan øge internationale studerendes muligheder for praktikpladser og jobs i Danmark. Læs mere

Digitalisering af eksamensadministration

Projektet søger at høste potentialet af en øget digital tilgang til eksamensadministration og resulterer i nyt ressource- og flowoptimerende it-system. Læs mere

Eksperter i teams

Eksperter i teams er innovation i samspil mellem studerende, virksomheder og undervisere. De studerende får unikke kompetencer, som er i høj kurs hos kommende arbejdsgivere.Læs mere

Entreprenørskab i uddannelserne

Projektet skal sikre, at innovative idéer og forskningsresultater udvikles til bæredygtige virksomheder med vækstpotentiale.Læs mere

Entreprenørskab på Agro Business Manager

En videreudvikling af undervisningsforløb for jordbrugsøkonomi og driftsledelse gør Erhvervsakademi Aarhus i stand til at klargøre studerende til at arbejde entre- og intrapreneurielt.Læs mere

Forretningsplan og finansiering af opstartsvirksomheder og SMV’er

Nyt valgfag vil sikre, at studerende med iværksætterdrømme besidder den rette viden og færdigheder om finansieringen af deres virksomhed – dette kobles med kompetencer inden for rådgivning.Læs mere

Industrihamp i fødevareproduktion

Projektet vil finde anvendelse for restprodukter af hampplanten til fødevareproduktion samtidig med, at merværdien af restprodukterne øges.Læs mere

International Agro Business Manager

Nyt internationalt speciale med fokus på etablering af landsbrugsvirksomheder og entreprenørskab.Læs mere

Intrapreneurship – studerende, virksomheder og kommune fremmer innovation

Projektet skabte videntilførsel og kompetencer inden for innovation og intrapreneurship hos Varde Kommune, virksomheder i området og akademiets studerende.Læs mere

Market Basket 2.0 – samarbejde på tværs af landegrænser

Market Basket sammensætter teams af studerende fra forskellige lande med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som skal arbejde sammen om en specifik projektopgave for en konkret virksomhed.Læs mere

Modernisering af pædagogisk undervisningspraksis i Indonesien

Projektet vil øge undervisningskapaciteten blandt indonesiske undervisere, så de videregående uddannelsesinstitutioner får samme niveau som de europæiske universitetspartnere.Læs mere

Værdiskabende innovative samarbejder mellem studerende og virksomheder

Projektet ’INNOMATCH’ vil bringe studerende i spil som ressource i forhold til at øge innovationskapaciteten hos små og nye virksomheder.Læs mere

E-handel og digitale kundeoplevelser på business-to-business markedet

Gratis uddannelsesforløb til små og mellemstore B2B virksomheder med fokus på e-handel og digitale kundeoplevelser.Læs mere