Innomatch

Projektet bringer studerende i spil som ressource i forhold til at øge innovationskapaciteten hos små og nye virksomheder.

Projektets mål er at øge innovationskapaciteten, vækst og beskæftigelse i små virksomheder, skabe varige samarbejdsstrukturer mellem uddannelse og erhverv samt styrke de studerende praksisrettede kompetencer.

Formålet med projektet er at styrke samspillet mellem studerende på videregående uddannelser i Øresund og Kattegat-Skagerrak samt små og nye virksomheder. Projektet skal etablere rammerne for, at de studerende og virksomheder kan etablere konkrete værdiskabende samarbejder om at udvikle innovation, skabe vækst og udveksle ny viden.

Forandring i virksomhederne

Virksomhederne får tilført ny viden og styrket deres innovations- og vækstkapacitet. De eksisterende virksomheder gøres mere innovative, og der bliver skabt grobund for etablering af nye virksomheder. De studerende får konkret erfaring med at bruge deres fagligheder til at skabe forandring.

Tre forskellige fokusområder

For at opnå målene er der etableret tre hovedarbejdspakker i projektet med følgende fokus: 

  • Talentforløb:Der skal gennemføres talentforløb for de særligt udviklingskompetente studerende. Et forløb med formålet om at styrke de studerendes entreprenørielle kompetencer og sætte disse i relation til de små og nyetablerede virksomheder. Også her er der en praksisnær og grænseoverskridende vinkel, idet forløbene gennemføres i samarbejde med nye og små virksomheder på tværs af de nordiske landegrænser. 
  • Innovationssamarbejder: Indsatsen skal bidrage til at nå projektets mål om at øge innovation, vækst og beskæftigelse i de nye og små virksomheder, ved at de studerende bringes i spil som en ressource i innovationssystemet. Her byder Erhvervsakademi Aarhus ind med Eksperter i teams og videreudvikling af innovationsforløbet. 
  • Praktikforløb: Aktiviteterne skal bidrage til at nå målene om at øge vækst og udvikling i små virksomheder gennem tilknytning af højtuddannet arbejdskraft. Gennem hele projektperioden vil der arbejdes tværnationalt med at skabe praktikforløb på tværs af de nordiske landegrænser.

Efter projektets afslutning kan metoderne udrulles på tværs af landegrænserne og forankres på øvrige uddannelsesinstitutioner.

Resultater

"20 effektive teamværktøjer til facilitering af teamsamarbejde" (kan købes hos FACTUM Books)

Projektpartnerne har stået for en lang række aktiviteter, som peger ind i projektets fokusområder: Talent- og praktikforløb samt innovationssamarbejder mellem studerende og mikro-virksomheder. Det hele er samlet i bogen 'Cross-Border Innovation and Growth – From Potentials To Co-Creation Between Students and Micro-Companies'. I bogen kan du læse om projektpartnernes erfaringer med Innomatch-aktiviteterne og også finde praksisnære redskaber til brug i undervisningen.

Cross-border innovation and growth

From Potentials To Co-Creation Between Students and Micro-Companies.

Hent e-bog (på engelsk)

Finansiering

Projektet er medfinansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samt Region Midtjylland. 

Samarbejdspartnere

Region Midtjylland
Aalborg Universitet, Karrierecenteret
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Dania 
VIA University College 
NOD (svensk)
CLL Campus Varberg (svensk)
Coompanion Halland (svensk)
Stiftelsen Drivhuset i Göteborg (svensk)

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2018
  • Kontaktperson: Ulla Haahr og Lea Sørensen
  • Projektets officielle titel: INNOMATCH 

Projektet er finansieret af Interreg

Projektet er finansieret af Region Midt