Andre projekter på Erhvervsakademi Aarhus

 

 

Praksisnær innovation

Vores praksisnære innovationsprojekter fokuserer på samarbejdet mellem studerende og virksomheder. Målet er, at de studerende styrker deres færdigheder, og at virksomhederne får hjælp til at løse aktuelle udfordringer på innovative måder. Ordningen er finansieret som en del af regeringens nationale innovationsstrategi, ”Danmark – løsningernes land”.

Øvrige projekter

Vi deltager også i andre typer af projektsamarbejde, som enten bidrager til forskning og innovation på en eller flere af akademiets uddannelser eller hjælper til at lette arbejdet på det administrative område.