Aktuelle innovationsprojekter

Vi deltager også i andre typer af projektsamarbejde, som enten bidrager til forskning og innovation på en eller flere af akademiets uddannelser eller hjælper til at lette arbejdet på det administrative område.

 

Catch-it! Non-formal academy of activities

Projektet undersøger, om Erhvervsakademi Aarhus igennem ikke-formelle læringsmetoder kan øge internationale studerendes muligheder for praktikpladser og jobs i Danmark.

Digital ledelseskultur

Vil du udvikle din virksomheds digitale forretningspotentialer og få kompetencer til, hvordan din virksomhed løfter en digital strategi, som bidrager til en styrket konkurrenceevne og markedsposition?

Digital vækstkultur

Gratis uddannelsesforløb til små og mellemstore virksomheder med fokus på e-handel og digitale kundeoplevelser.

Eksperter i teams

Eksperter i teams er innovation i samspil mellem studerende, virksomheder og undervisere. De studerende får unikke kompetencer, som er i høj kurs hos kommende arbejdsgivere.

Entreprenørskab i uddannelserne

Projektet skal sikre, at innovative idéer og forskningsresultater udvikles til bæredygtige virksomheder med vækstpotentiale.

Innomatch

Projektet bringer studerende i spil som ressource i forhold til at øge innovationskapaciteten hos små og nye virksomheder.