Market Basket 2.0 – samarbejde på tværs af landegrænser

Market Basket sammensætter teams af studerende fra forskellige lande med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som skal arbejde sammen om en specifik projektopgave for en konkret virksomhed.

Projektets mål er at udvikle og teste en innovativ uddannelsesmodel; Market Basket. Modellen gør det muligt at implementere virtuelt samarbejde på en struktureret og bæredygtig måde for højere uddannelsesinstitutioner.

Samarbejde på tværs af landegrænser skaber resultater

Uddannelsesinstitutionerne i projektet vil få en pædagogisk model og undervisningsmateriale, så de kan inkorporere globalisering og europæisk integration i deres eksisterende undervisning. De får muligheden for at tilbyde de studerende international erfaring, uden at de studerende behøver at rejse. 

De studerende vil få en højere grad af internationalisering og opnå interkulturel erfaring fra projektet. De får muligheden for at udvikle kompetencer såsom teamsamarbejde, tværkulturelle kommunikationskompetencer og engelsk sprogkundskaber. Derudover får de også mulighed for at udvikle kompetencer inden for iværksætteri.

Virksomhederne vil få adgang til viden og data, som er fremskaffet gennem projektet af de studerende. De vil også kunne rekruttere dimittender, der har de rette kompetencer i et fremtidigt job med henblik på teamsamarbejde, digitale kompetencer inden for interkulturel kommunikation og sprogkundskaber.

Market Basket 2.0

For at integrere virtuelle samarbejdsprojekter med real life opgaver, er der skabt samarbejder med små og mellemstore virksomheder.

De studerende inddeles i teams fra forskellige lande og uddannelser, og de skal arbejde sammen om en specifik projektopgave fx en international reklamekampagne. De studerende og undervisere vil aldrig møde hinanden, men de vil blandt andet kommunikere via Skype, mail, de sociale medier og netværkets online platform. På denne måde får de en virtuel/interkulturel samarbejdsevne, som de får brug for på deres fremtidige arbejdsplads.

Efterfølgende evaluerer de studerende, analyserer og benchmarker over grænserne med henblik på metoder, teknikker, tværkulturelle kompetencer og udgive deres undersøgelsesresultater for virksomheden i en rapport på en hjemmeside.

Udvikling af Market Basket 2.0 bygger på erfaring fra en tidligere Market Basket model 1.0.

Erasmus+

Projektet er et Erasmus+ Strategic Partnership og er finansieret af Den Europæiske Union.

Samarbejdspartnere

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. september 2014 – 31. august 2016
  • Kontaktpersoner: Ulrik Bisgaard og Hanne Engelgreen
  • Projektets officielle titel: Market Basket Virtual Student Collaboration Model (MAB 2.0)