Intrapreneurship – studerende, virksomheder og kommune fremmer innovation

Projektet skabte videntilførsel og kompetencer inden for innovation og intrapreneurship hos Varde Kommune, virksomheder i området og akademiets studerende.

Studerende fra professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus hjalp seks virksomheder fra Varde-området med konkrete udviklingsprojekter. Virksomhederne fik øjnene op for nye muligheder i organisationen gennem de studerende. Der var fokus på intrapreneurship, som søger en anderledes tankegang omkring allerede eksisterende produkter, services og lignende inden for virksomheden.

Gennem tilknytningen til en konkret virksomhed fik de studerende omfattende praktisk udbytte af den teori, de har tilegnet sig igennem undervisning i et nyt valgfag.

Varde Kommune fik klargjort, hvorvidt deltagelse i dette projekt kunne skabe bevidsthed om kommunen som et attraktivt sted at bo og arbejde. De lokale virksomheder efterspørger uddannet arbejdskraft inden for innovation og fik en forsmag på denne type arbejdskraft igennem projektet.

Udbytte

Projektet gav mulighed for at gennemføre et anvendelsesorienteret undervisningsforløb med konkret udbytte for alle deltagere:

  • De studerende fik en god teoretisk og praktisk værktøjskasse
  • Virksomhederne fik helt konkrete forslag og blev udfordret på deres vanlige tankegang
  • Varde Kommune fik både opmærksomhed og branding gennem presseomtale samt et godt samarbejde og netværk med Erhvervsakademi Aarhus

Projektet resulterede i et helt konkret undervisningsforløb og materiale samt en skabelon for et lignende samarbejde. Valgfaget er fortsat i 2014, men ikke i samme form. Dog vil vi gerne have nye samarbejder i samme form fremadrettet.

Samarbejdspartnere

Projektet var et samarbejde mellem erhvervsakademiet, Varde Kommune, seks Varde virksomheder (Varde Erhvervs- og Turistråd, itplaneten, Letbæk Plast, Varde Forsyning, Brink Smede & VVS A/S, Anneberg Limtræ A/S) og Sydbank Varde. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise støttede projektet med midler.

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. november 2012 – 31. december 2013
  • Projektleder: Susanne Østergaard Olsen
Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231