International Agro Business Manager

Nyt internationalt speciale med fokus på etablering af landsbrugsvirksomheder og entreprenørskab.

Sigtet med dette internationale uddannelsesspeciale er at ramme en ny målgruppe med udenlandsk baggrund. Målgruppen består dels af personer fra udlandet med arbejdserfaring fra dansk landbrug, og dels af unge udlændinge, som kommer til Danmark med henblik på at få en formel uddannelse inden for økonomi, ledelse og entreprenørskab i jordbruget (jordbrugsteknologuddannelse).

Udviklingen af et nyt internationalt speciale understøtter akademiets generelle strategiske målsætning om at fremme internationalisering og entreprenørskab i uddannelserne.

Dansk landbrug (primær landbrug) beskæftiger i dag ca. 5.500 medarbejdere fra andre europæiske lande - primært Østeuropa. Med en ofte god uddannelsesmæssig baggrund, stor viden om produktionen og adskillige års arbejdserfaring udgør denne medarbejdergruppe et stort potentiale som ledere og entreprenører inden for dansk landbrug i ind- og udland.

Specialet er en 2-årig uddannelse med opstart i september 2016.

Udbytte

  • Projektet bidrager til at styrke Danmarks position som forgangsland inden for virksomhedsudvikling og entreprenørskab.
  • Ved at udbyde Agro Business Manager-uddannelsen på engelsk, åbnes muligheden for at give denne betydelige målgruppe en formel, videregående uddannelse inden for ledelse, økonomi, iværksætteri og entreprenørskab i en jordbrugssammenhæng, hvorved de kan fastholdes i erhvervet og bidrage til udvikling af dansk landbrug. Samtidig ønsker akademiet at uddanne til kommende iværksættere inden for jordbruget.

Samarbejdspartnere

Axzon Group, DCH International A/S, FirstFarms A/S, Dan-Slovakia Agrar a.s. og Danske Svineproducenter.

 

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. november 2014 – 1. september 2016 
  • Projektleder: Pie Munksgaard